Helhetslösningar för spel

Spelbranschen ställer höga krav på tillgänglighet, kvalitet och korta ledtider. Vi har levererat dessa tjänster och produkter sedan 1948 – vi kan spel.

Gaming är en helhetslösning för att effektivt hantera informationsflöden kopplat till produktionen av spelrelaterat material. För att informationen mellan oss, spelbolag, ombud, byråer och distributörer ska fungera effektivt erbjuder vi en elektronisk lösning som hanterar tidskritiskt material så att det går till tryck med minimal ledtid, beställningar av spelrelaterat material från ombud och spelbolag, återfaktureringslösningar där vi ansvarar för faktureringen mot ombuden och redovisningen mot spelbolaget samt distributionslösningar så att materialet är klart att skickas direkt efter tryck.

Vår kompetens är hög
Vi har levererat dessa tjänster och produkter sedan 1948 och har lång erfarenhet av att skapa effektiva försörjningskedjor inom spelbranschen. Men vi slutar inte att tänka nytt. Tillsammans med dig vill vi utveckla spelbranschen.