Fakturareklam – få kundens fulla uppmärksamhet

Genom fakturan kommunicerar du regelbundet med dina kunder. Mottagaren läser den direkt och ofta mer än en gång. Vi hjälper dig att utveckla fakturorna så att du kan utnyttja deras fulla potential.

How to bill and inform effectively, Folder

Läs hela vårt koncept "How to bill and inform effectively". 

Ladda ner foldern som pdf (på engelska)

Fakturan är ett utmärkt verktyg för att stärka relationen med varje kund. Dessutom går det att öka försäljningen till en rimlig kostnad.

Kundens förväntningar förändras
Konsumenter är oftast medvetna om att information om inköp registreras och lagras i kunddatafiler. I gengäld förväntar de sig att den information de får är relevant och anpassad till dem.

Mer relevant information
Sannolikheten att en faktura slängs utan att läsas är väldigt liten. Fakturan är i själva verket ett dokument som mottagaren vill eller måste öppna och titta på. Rätt använda kan transaktionsdokumenten bli effektiva marknadsföringsverktyg till en väldigt låg kostnad. Vi hjälper dig med det. Fakturan är en nödvändighet – och en möjlighet.