Alektums förbättrade fakturor

Med devisen ”pengarna tillbaka – och kunden” driver Alektum in många små skulder åt sina kunder. I samarbete med PostNord Strålfors har man tagit fram trevligare – och mer effektiva fakturor. Personliga erbjudanden i fyrfärg har ökat betalningsgraden betydligt.

AndersSvensson1_PostNord_Stralfors.jpg

Anders Svensson, SVP Customer Relations på Alektum inkasso.

Företaget

Alektum Group är en koncern med verksamhet i 14 europeiska länder och huvudkontor i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring inkassoverksamhet, men har även egen kreditupplysning, finans och kapitalförvaltning.

Inkassoverksamheten är främst inriktad på att driva in skulder. Oftast handlar det om större B2B-företag med många kunder inom postorder, e-handel, tidskriftsförlag, parkering och kredit- eller blankolån. 

Utmaningen

Alektums uppdrag är att minimera kundförlusterna för sina uppdragsgivare. Med cirka 400 000 skuldsatta att kommunicera med är utmaningen att göra det på rätt sätt med rätt mottagare.

Totalt skickas cirka 300 000 brev i månaden ut. Målsättningen är att sätta in rätt åtgärd vid rätt tidpunkt, för att se till att den skuldsatte väljer att betala just Alektums krav i första hand.

– Våra brev måste ligga överst i högen hos den som är skuldsatt när lönen betalas ut den 25:e. För den 26:e är pengarna redan slut, så enkelt är det, förklarar Anders Svensson.

Summorna som Alektum driver in är oftast inte så stora. Samtidigt handlar det om stora pengar för företagen. 20 000 ärenden på 100 kronor – det blir en hel del pengar.

Alektums arbete handlar mycket om att hitta individuella lösningar så att gäldenären klarar av att betala sin skuld.

– Vi skickar ungefär 4,5 miljoner brev varje år. Och varje brev måste komma fram i tid. Det ställer höga krav på våra leverantörer, säger Anders Svensson.

De flesta inkassobyråer skickar väldigt tråkiga brev. De är ofta juridiskt korrekta, men myndighetskrångliga. För att få den skuldsatte att prioritera just din faktura måste du kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt.

– Just vår bransch har varit fast väldigt länge i att man ska hota med rättsliga åtgärder. För att få våra brev läsvärda behöver vi skicka ett tydligt budskap: Vi vill hjälpa dig, kontakta oss så kommer vi att göra vårt yttersta för att hitta lösningar, säger Anders Svensson, SVP Customer Relations på Alektum inkasso.

I bästa fall innebär det i sin tur att Alektums kund får tillbaka en god och trogen kund. Eftersom Alektum har verksamhet i 14 länder, ligger även en stor utmaning i att hitta rätt sätt att kommunicera på varje marknad.

Lösningen

– PostNord Strålfors var från början synonymt med Posten, men affären har förändrats. Samarbetet har väckt våra tankar till liv om att förändra vår faktura, säger Anders Svensson.

I dag består leveransen från PostNord Strålfors fortfarande till största delen av försändelser, men handlar numera även om utformning och innehåll av fakturorna, vilket bland annat tagits fram i samarbete med Friends & Tactics.

Målsättningen har varit att öka betalningsfrekvensen, med hjälp av nya brev i fyrfärg med ett mer positivt budskap, individuellt anpassade erbjudande. Man har även använt eye tracking för att hitta en enklare och mer effektiv presentation.

– Våra kunder, exempelvis e-handlare och bankerna är noga med att inte behandla sina kunder illa, säger Anders Svensson.

Resultatet

Idag består affären med PostNord Strålfors mer av samarbete än av enskilda leveranser.

– Det är en fördel för oss att Strålfors finns på flera marknader. Det är bra för oss med långvariga leverantörsförhållanden, eftersom det tar tid att förstå branscher och företagskultur. Allt bygger på ömsesidigt förtroende. Vi köper en tjänst men vi kan ge varandra saker tillbaka för att förbättra oss båda.

Med hjälp av den nya, tydligare och gladare fakturan har betalningsgraden ökat från drygt 10 procent till närmare 15 procent. Det innebär ökad lönsamhet både för Alektum och deras kunder.

Framtiden

Idag kommunicerar Alektum till största delen med papper.

– En vacker dag kanske vi skickar e-brev, men där är vi inte ännu, säger Anders Svensson. Istället gäller det att hitta andra vägar att övertyga. I snitt har varje gäldenär 5 skulder hos Alektum.