Certifikatöversikt

PostNord Strålfors följer de lagar och krav som gäller i respektive land. Utöver detta minimikrav har de olika verksamheterna många varierande kundkrav och standarder att leva upp till. Nedan presenteras centrala certifikat som PostNord Strålfors olika verksamheter innehar.