Sju dimensioner som styr ett företags rykte

Varje år mäter Reputation Institute ryktet bland företag över hela världen. Modellen kallas RepTrak och 27 länder deltar.

Rep_pic_Stralfors.jpg

Sju dimensioner som styr ett företags rykte:

  • Ägarstyrning – att företaget uppträder etiskt och öppet
  • Arbetsmiljö – företaget tar väl hand om sina medarbetare
  • Produkter och tjänster - hög kvalitet, tillgodoser kundens behov
  • Innovation – är nytänkande och anpassar sig snabbt till förändringar
  • Ekonomisk prestation – tillväxtmöjligheter, vinstskapande
  • Samhällsansvar – värdefullt för samhället, värnar miljön
  • Ledarskap – välorganiserat företag med klar vision av framtiden