Big data – din bästa affärspartner

Företag som använder big data i sin verksamhet har ett försprång i affärer.
– Genom Big data lär du mer om dina kunder för att förstå deras
köpmönster bättre, säger Anders Elbak, Research Manager på
International Data Corporation Nordic (IDC).

PostNord Strålfors_ Big Data.jpg

Big data är all den datamängd som finns lagrad i olika system. Antingen bidrar vi själva med data genom att aktivt lämna ifrån oss den, till exempel via appar, Facebook, marknadsundersökningar, företagens kundregister och sjukvården eller så samlas data in genom de spår (cookies) vi lämnar på internet. Många offentliga verksamheter har också databaser över befolkningen som är tillgängliga för alla.

Det finns företag vars affärsidé är att samla in data, analysera, förpacka och sälja den till andra företag som behöver mer kunskap inom ett visst område, till exempel vad som efterfrågas i en särskild del av landet eller av en viss grupp av konsumenter. Men mycket kunskap om konsumenter finns också i företagens egna system. Det gäller att hålla dem uppdaterade och också fundera på vilken data som är relevant för dina affärer.

Håll koll internt

Anders Elbak är Research Manager på International Data Corporation Nordic (IDC Nordic) och arbetar med innovativa affärslösningar som bland annat bygger på användningen av Data Cloud och Big data.

– Big data handlar inte så mycket om teknik. Viktigast är att ha förståelse för vilka möjligheter din verksamhet har med Big data och använda de system ni har. Med hjälp av Big data lär du känna dina kunder, förstå deras köpmönster och kan därför sälja mer.

Med hjälp av Big data lär du känna dina kunder, förstå deras köpmönster och kan därför sälja mer säger Anders Elbak, Reserach Manager på International Data Corporation Nordic (IDC).För att använda Big data behöver företagen ha koll på det som finns i deras egna system, till exempel i CRM-system, optimeringsverktyg för hemsidor, system för kundanalyser, lagerstyrning och produktionsdata. Dessa kan man kombinera med data från and-ra källor, till exempel från branschorganisationer och öppna källor, så kallad Open data.

– Det finns mycket data som företag kan få utan kostnad, men innan man tar in data från externa källor är det viktig att förstå vad som är relevant för det egna företaget. Grunden för Big data-analyser är företagens egna system, ofta i kombination med bransch-nära data. Ett företag som tillverkar paraplyer har till exempel nytta av väderstatistik, säger Anders Elbak.


Det är viktigt att regelbundet se över sina interna datakällor. Dålig indata ger dålig analys.

Men innan företaget börjar ta ut data ur sina interna system, se till så att de är korrekta och aktuella.

– Det är viktigt att regelbundet se över sina interna datakällor. Dålig indata ger dålig analys. Det är också viktigt att veta vilken data som får användas för kundbearbetning.

– Företagen måste känna till de lagar och regler som styr insamlandet och användningen av kunddata. Även om viss data är offentlig kan det finnas restriktioner för användningen.

Han nämner ett branschspecifikt register för installationer i Danmark som företagen har tillgång till, men inte får användas i marknadsföringssyfte.

Analyskompetens viktig

Användningen av Big data är här för att stanna. IT-utvecklingen går snabbt med allt kraftfullare datorer som kan koppla samman fler och större databaser. Användningen av så kallad artificiell intelligens (AI) ökar och i dag påverkar många algorimter våra beslut på internet.

Det som kan begränsa utvecklingen är politiska beslut, men också bristen på analyskompetens, säger Anders Elbak.

– Det behövs personer som kan tolka all data som samlas in för att koppla den till verksamhetens behov. Algoritmer som styr den automatiserade kommunikationen behöver utvecklas och anpassas efter den verksamhet som bedrivs. Om alla företag använder samma algoritm och samma automatiska kommunikation i sina CRM-system, blir det också samma output för alla.

Glöm inte magkänslan

Även om utvecklingen och användningen av algoritmer ökar snabbt, tror inte Anders Elbak att företagen helt kan förlita sig på dessa i framtiden för att hantera sina kundkontakter.

– Min personliga åsikt är att algoritmer inte helt kan ersätta magkänslan hos en person. Oavhängigt vad som kommer fram i dataanalyser med hjälp av algoritmer, kan den personliga erfarenheten hos en medarbetare vara det som leder rätt när man står inför ett beslut, till exempel att investera på nya marknader. Ibland behöver man göra något överraskande. Med algoritmer kan du inte överraska.