Digital utveckling ändrar affärsmodellen

Många företag ställer sig frågan vad digital utveckling verkligen är? Trots att den funnits med ett tag har många företag svårt att få ett konkret svar på frågan. Digitaliseringen ses enbart som en extra tjänst som ska levereras och adderas till redan fungerande affärsmodell.

Digital_Stralfors_PostNord_872x580.jpg

Karel Dorner och Dave Edelman på McKinsey ger en bild av digital utveckling. De menar att det digitala är en del av hela affärsmodellen. Det är inte bara något som tillkommer, utan kräver ett annorlunda sätt att tänka. Man måste ha en annan synvinkel på hur hela företaget påverkas av det digitala och hur det skapar mervärde för kunderna.

Det digitala måste appliceras på alla delar av företaget, från högsta chef till den direkta kontakten med kunden. I processen behöver företaget samarbeta över avdelningsgränserna för att tjänsterna ska skapa mervärde för kunderna. Om inte företagets ledning förstår hur digitaliseringen kan påverkar affärsmodellen, blir det bara en extra tjänst som adderas till de andra.

De lyfter upp Bank of Australia, som ett exempel på företag som har implementerat det digitala i sitt erbjudande kring husköp. Banken har en app som ger mer än information om hur du lånar pengar. Via appen kan du hämta en bild av huset du är intresserade av, få pris och fakta om det, vetskap om mäklaren som säljer huset och komma i kontakt med bankens lånehandläggare.

Banken skapar en relation med dig och finns med hela vägen när du köper ett hem. Andra exempel är hemprodukter som blir service med hjälp av Internet of Things (IoT). Du har tidigare köpt element, men nu köper du ett system som hjälper dig att styra din energiförbrukning. Du köpte tidigare en tv, men nu köper du underhållning via streaming.

Det som tidigare handlade om produktion, marknadsföring och försäljning, handlar i dag om att skapa en serviceinfrastruktur för att samla in data, analysera den och använda den för att erbjuda service. Det här är digitalisering som ger förändringar i affärsmodellen.

I sin analys delar de upp det digitala i tre delar:

  • Det är spakarna med vilka du anpassar nya sätt till affärsmodellen, hur du tjänar pengar eller hur du levererar ditt företags tjänster eller produkter.
  • Det är ett nytt sätt att interagera med dina kunder för att framkalla mer värde, vilket i sin tur används för att skapa nya relationer.
  • Det är att operativt driva ditt företag på ett annorlundasätt. För att få något att hända.