Kom igång med Big data

Anders Elbaks tre tips för att komma igång med Big data.

875x580_Welovedata.jpg
  1. Låt dig inte skrämmas av Big data. Kom igång och prova med något smått. Det är inte tekniskt komplicerat och behöver inte bli dyrt.
  2. Lär känna dina interna datakällor och fundera på vilka som kan användas för din verksamhet.
  3. Innan du börjar analysera era interna källor, se till så att de är aktuella och korrekta. Dålig kvalitet på indata ger dålig analys.

Detta kan Big data användas till

Företag med hemsidor och appar använder sig av Big data för att samla in information om användarnas intressen och beteenden, till exempel inom detaljhandeln för att ta fram personliga erbjudanden.

Hälso- och sjukvården är ett område som förutspås ha stor nytta av Big data. Redan idag används såväl personliga appar, som större sjukvårdssystem för att samla in data om medicinering och användarens fysiska tillstånd i syfte att skräddarsy behandling.