Meningsfull verksamhet ger digitala vinnare

Vill du bli en vinnare i den digitala världen?
– Ha koll på algoritmer, men framför allt – gör din verksamhet meningsfull för användaren och samhället, säger Johan Ekelin på varumärkeskonsultföretaget Lynxeye.

PostNord_Stralfors-Johan_Ekelin-875x580.jpg

Johan Ekelin, på varumärkeskonsultföretaget Lynxeye.

Lynxeye undersöker vilka företag som är digitala vinnare och upplevs ha meningsfulla varumärken. Enligt studien Purposeful Brands – Digital är det framför allt fem områden som är viktiga, säger Johan Ekelin.

– Trovärdighet, att bidra med nytänkande lösningar på vanliga vardagsbehov, att upplevas som ett visionärt företag som vill bidra till förbättringar, att upplevas som en framtida vinnare och som ett företag som tar ansvar genom det man levererar till sina kunder.

Två av de digitala vinnarna är söktjänsten Google och musiktjänsten Spotify.
– Förutom att de upplevs som meningsfulla varumärken, inte minst genom att förbättra och förenkla vardagen för många, har de också skapat en unik position genom att snabbt bli ledande i viktiga nya segment.

– Den som ska utmana en digital vinnare måste hitta ett nytänkande grepp för samma grundbehov. Det är svårt att komma som nummer två och tre när någon annan har fått ett temporärt monopol.

Han lyfter fram de sociala medierna Snapchat och Instagram som snabbt etablerade sig bland yngre konsumentgrupper.
– Grundbehovet är inte unikt, men de skapade nya sub-segment och applikationer för att lösa behovet på nya och bättre sätt.

– Utmaningen framgent är också att man inte bara kan skapa digitala varumärken som är kopplade till en specifik applikation, utan mer till en större idé. Google är ett bra exempel. De har hela tiden utvecklats utifrån sin grundidé att organisera innehåll och göra det sökbart och användbart. Med en stark grundidé som bas står varumärket starkt längre.

Algoritmer vs varumärke

Många företag använder idag algoritmer som styr konsumenter till vissa tjänster och produkter baserade till exempel på tidigare inköp eller internetsökningar. Kommer den som är bäst på att skapa algoritmer, att konkurrera ut varumärken i den digitala världen?

– Algoritmer är redan viktiga, men de ersätter inte ett starkt varumärke. Allt är ett slag om att ha direktrelationen till användaren. En tjänst som bygger på en direktrelation med kunder, till exempel Airbnb, är svår att ersätta med en algoritm, säger Johan Ekelin.