Säkra din kunddata

Vår tillvaro på internet är nästan lika påtaglig som vårt fysiska liv. Kommunikation, bankkonton, fakturor och mail. I takt med att vi exponerar oss digitalt växer kraven på säkra system.
– Säkerhet har blivit ett affärsverktyg som ska stötta företaget. Det ökar konkurrenskraften och gör affärer möjliga, säger Boris Berberovic, Group Security
Manager vid PostNord Strålfors.

Boris_PostNord_Stralfors_872x580.jpg

– Kraven på säkerhetscertifieringar kommer att öka, säger Boris Berberovic, Group Security Manager vid PostNord Strålfors.

D et finns flera stora säkerhetsutmaningar med att gå från papper till digital kommunikation. Om volymerna blir mer omfattande, blir även skadorna större vid eventuell förlust eller exponering av känslig information.

– Vi ser att många av våra kunder själva kämpar med att förnya egna tjänster som ska vara framtidssäkra - de digitaliserar väldigt mycket, säger Boris Berberovic.

Marknaden är fortfarande oreglerad och något omogen när det gäller säkerhetskraven. Det innebär att PostNord Strålfors ibland agerar som konsulter åt kunderna för att hjälpa dem att positionera sig rätt i relation till bransch- och lagkrav.

– Kraven på säkerhetscertifieringar kommer att öka. Det kommer också en helt ny omarbetning av personuppgiftslagen som är mycket tuffare och ställer mer krav. Den ska gälla inom EU med deadline juni 2018. Det måste kunderna börja tänka på.

Hos Postnord Strålfors hanteras stora volymer känslig data. Sekretess och integritet är därför mycket viktigt för kunderna.

– Våra kunder levererar ofta en digital fil med det heligaste de har, sina kunduppgifter. Vi har uppgifter från många länder och branscher, som banker, myndigheter och telekomföretag. Det gör oss intressanta för hackare, så säkerheten är rigorös. Våra kunddata är säkrade "lager på lager" med allt från fysisk säkerhet som kameror och vakter till antivirus och övervakning.

När säkerheten brister

När säkerheten brister kan effekterna bli enorma. Boris ger ett par exempel.

En av världens största tillverkare av konsoler hackades 2011 och omkring 77 miljoner personkonton med samtliga uppgifter exponerades. Även uppgifter om kreditkort läckte ut. Tillverkaren stämdes på en tredjedel av sitt börsvärde, och inom en månad hade aktievärdet sjunkit med 30 procent.

Då spionorganisationer hackade sig in hos hos en av världens största SIM-kortjättar sände det skälvningar över världen. Med två miljarder tillverkade SIM-kort per år och flera kända mobiltelefonföretag som kunder, kunde skadan bli enorm. Tillverkaren medgav att attacken antagligen hade ägt rum, men att inga krypteringsnycklar eller andra kunduppgifter läckt ut.

– Med krypteringsnycklar går det att övervaka en stor del av världens mobila telekommunikation och datatrafik. När den dörren står öppen för att avkoda samtal eller plantera virus, kan du inte lita på någon längre. På nationsnivå är det naturligtvis ett skräckscenario. Den som lyckas ta sig in i systemen kan få reda på nästan allt om medborgarna. Och om du vet hur mycket varje medborgare har på bankkontot kan valutor manipuleras. Det är en nationell säkerhetsrisk på många sätt.

Autonoma system

Idag lever vi i ett ganska moget informationssamhälle där mycket handlar om informationssäkerhet.

– Nästa stora steg är avancerade autonoma system som jobbar självständigt. Hushållsrobotarna är redan här, liksom robotar på sydkoreanska skolor som ska göra barnen mer intresserade av matematik och teknik. Då teknologin får allt större del i våra liv skapar det fördelar. Samtidigt gör det oss mer teknikberoende och sårbara.

– Precis som alla vägar ledde till Rom i en annan tidsepok, går idag alla vägar till en digitaliserad värld via säkerhet. Vissa länder är mer drivande då det gäller säkerhet som Sverige, Danmark och Storbritannien. Vi ska hantera framtiden genom att tänka affärer, vara kompetenta och lära kunderna säkerhet. Det är inte de starkaste eller största som överlever. Det är de mest anpassningsbara.

Strategisk fråga

På PostNord Strålfors är säkerhet en ledningsfunktion och ses som en strategisk fråga för att skapa mer affärer.

– Säkerhetsaspekten ska finnas med redan på ett tidigt stadium i varje övergripande process och kostnaderna ska vara transparenta och motiverade för våra kunder. Säkerhet gör att vi säljer mer och ökar vår konkurrenskraft. Det minimerar skador och maximer det finansiella resultatet, säger Boris Berberovic.