10 digitala trender

Webbyrån Petra listar årligen de tio viktigaste digitala trenderna. I år är det datadriven marknadsföring och ett förändrat användarbeteende som toppar listan. Och kundupplevelsen blir allt viktigare.

Trends_875x580_PNS.png

1. Datadriven marknadsföring och analys allt viktigare i kampen om kunderna

Alltmer avancerade tekniska verktyg och plattformar ger dig möjlighet att online både mäta och samla in stora mängder data om besökare och kunders beteende. I takt med att information samlas in ökar kraven på analysdelen för att kunna få fram de viktigaste insikterna ur materialet. Data och analys är inte längre en del av beslutsunderlaget, det är beslutsunderlaget.

2. Mobilen leder

Att mobilen är en extremt viktig plattform för affärer och marknadsföring är en självklarhet. Googlesökningar från mobilen är fler än antalet sökningar från datorn, och kunder använder sociala medier via framförallt mobilen. Handeln ser också ökande mobiltrafik, men fortfarande med liten konverteringsgrad. 2017 kommer initiativen att öka för ytterligare optimering av den mobila upplevelsen, för att driva konvertering. Det gäller att ha check på kundresans kontaktpunkter för respektive segment och hur olika faktorer som skärm, plats, kontext och intention bäst tas tillvara.

3. Kundupplevelsen allt mer avgörande

Utmaningen är inte längre att ha den bästa produkten, bästa kvalitén eller det lägsta priset. Utmaningen är att ge kunden eller besökaren den bästa upplevelsen. Lyckas man kan det innebära en engagerad "ambassadör" och en kund som med allra största sannolikhet återkommer. För att lyckas behövs kunskap om vad som är relevant för kunden, vad som värdesätts, uppskattas och är intressant just nu. Alla interaktionspunkter räknas, online såväl som offline. Dessa måste vara konsekventa, inspirerande och undanröja eventuell friktion. Kundupplevelsen är på ett sätt slutmålet för hela den digitala resan.

4. Kundkommunikation, marknadsföring och design är de nya ledningsfrågorna

Att den digitala transformationen och omställningen pågår runtomkring är ingen nyhet eller trend. Men när klassiska konsultbolag som McKinsey, EY, PwC och Accenture förvärvar bolag specialiserade på design och digital kompetens är det ett tecken på en större ompositionering. Det handlar om att skaffa nya digitala verktyg och kanaler för att kunna stärka sitt kundfokus och -kommunikation, både strategiskt och i den dagliga verksamheten. Som företag är det hög tid att se över organisationen och prioritera kompetenser inom marknadsföring och digitala aktiviteter hos ledningsgrupp och styrelse.

5. Augmented reality och virtual reality inspirerar

Med största sannolikhet kommer 2017 vara året som visar att AR och VR inte bara handlar om gaming och underhållning, utan även om hur industri och retail kan dra stor affärsnytta av tekniken. Succén för Pokemon GO blev en väckarklocka och inspirationskälla för många. Det kommer dock att ta några år innan VR och AR utnyttjas på bredare front och det är nu som proaktiva företag har en chans sticka ut och knyta till sig kunder via en unik och minnesvärd interaktivitet.

6. Content marketing fortsätter att utvecklas

Content marketing växer i vikt i takt med att kundresan förändras. Idag vill den potentiella köparen inte ha kontakt med säljaren förrän längre fram i köpprocessen och söker på vägen dit information på egen hand. Grundläggande byggstenar för framgång har i flera år handlat om att skapa, distribuera och analysera innehåll och att under resans gång optimera balansen mellan kvantitet, frekvens och kvalitet. I takt med att alltfler blir duktiga, eller till och med väldigt duktiga på den processen, höjs kraven för att varaktigt kunna påverka kunden. För bäst effekt behöver du addera en byggsten – upplevelsen.

7. Chatbots underlättar kundresan

Digitala assistenter är en funktion som under 2016 fått fäste hos marknadsförare. Tekniken är under utveckling men möjligheterna och kapaciteten växer hela tiden. Hittills har chatbots mest utfört enklare repetitiva uppgifter som därmed automatiserats. Den nya generationen bots kommer däremot att bli digitala marknadsförare och säljare, tänk e-handelssidor där chatbots hjälper kunden framåt i kundresan förbi steg som annars lätt kan skapa friktion. Siri från Apple har fått många kusiner – och fler kommer.

8. Social selling når potentiella kunder

Det är allt svårare att nå fram och skapa en relation med potentiella kunder i takt med att mediebruset ökar. Social selling har därför blivit ett viktigt verktyg för den proaktiva och lösningsorienterade säljaren. Verktyget ger säljaren möjlighet att, via interaktion och delning av relevant och värdefullt innehåll, använda till exempel LinkedIn för att identifiera och skapa en relation med potentiella kunder. Härigenom bygger säljaren upp en relation med potentiella kunder redan innan köpprocessen är igång.

9. Native advertising engagerar på kundens villkor

Native är en annons som ger känslan av att vara en artikel bland andra i sin utformning. Traditionell display- och bannerannonsering tappar idag i effektivitet på grund av till exempel adblockers och "banner blindness". Det som framför allt gör native-annonser framgångsrika är att formatet skapar ett betydligt större engagemang än traditionella banners. Enligt IHS och Sharethrough har undersökningar visat på 20–60 procent högre engagemang, med en efterföljande köpintention som är 18 procent högre. Inom fem år uppskattas native-annonser stå för 74 procent av all digital annonsering.

10. Konverteringsoptimering

Det är trevligt att ha många besökare på webbsidan, men vad besökarna gör på sidan är nyckeln till framgång. Det är idag ofta betydligt mer lönsamt att lägga resurser på att få fler besökare av den befintliga trafiken att konvertera än det är att investera i ökad trafik. Som företag behöver man ha klara mål för varje enskild webbsida, som stödjer de mål tilltänkta kunder har vid besöket. Ju bättre man känner sin kund, desto bättre kan man matcha de egna och kundernas målsättningar. Det är en metodisk process där mätning-analys-förståelse-förbättring konstant upprepas.