10 framtidsspaningar

Redan om ett par år blir mobil-appar mindre viktiga, medan augmented reality, förstärkt verklighet, allt mer används för shopping. Samtidigt kräver Internet of Things allt mindre lagring. Det är några av de förändringar som konsultbolaget Gartner förutspår inom den närmaste framtiden. Här följer fler omdaningar att hålla ögonen på. Runt 2020...

Fruit_875.jpg

... handlar 100 miljoner människor med AR


Augmented reality är på väg att bli nästa stora hjälpmedel vid shopping både i fysiska affärer och i nätbutiker. Redan nästa år tros det att en femtedel av världens ledande detaljhandlare kommer använda sig av teknologin. AR-glasögonen förväntas också att bli mindre och smidigare.

... sker 30 procent av sökningarna på internet utan skräm 

Röststyrda sökningar blir allt vanligare. Amazon är ett exempel på föregångare som redan har sin Echo-apparat med röstservicen Alexa ute på marknaden.

... överger 20 procent av företagen mobilappar 

Post-app-eran närmar sig. Företag överger i ökande grad appar i sin marknadsföring. Istället använder allt fler den mobila webben och webbappar, som bland annat Google redan erbjuder.

... används algoritmer i större utsträckning

Algoritmer används allt mer för att beräkna och analysera kundbeteenden. Inom en snar framtid tros algoritmer också kunna användas i system där virtuella assistenter hjälper arbetare att ta olika beslut.

... värderas blockkedjeföretag till över 10 miljarder dollar

Enligt en rapport från World Economy Forum kommer blockkedjor – databastekniken bland annat Bitcoin baseras på – att ersätta behovet av tredjepartsverifiering för att skapa tillit och transparens i finansiella transaktioner, kontrakt och röstningsprocesser. Gartner förutspår att den omtalade teknologin ger upphov till ett nytt affärsekosystem för en bred skara industrier.

... blir de sju digitala jättarna involverade i 20 procent av all individuell aktivitet

Google, Facebook, Amazon, Apple, Tencent, Alibaba och Baidu kommer om ett par år att vara lika viktiga för framtidens människor som el och bredband.

... blir investeringar i innovation sju gånger dyrare

Konsultbolaget Gartner uppskattar att det för varje investerad dollar i nya innovationer kommer att kosta ytterligare sju dollar att genomföra dem. Orsaken är att obekanta teknologier, som exempelvis maskinlärning, kommer att ha en nyckelroll i utvecklingen, samt att dagens datacentra inte är tillräckligt moderniserade.

... ökar efterfrågan på datalagring från IoT-enheter

Om några år tros behovet av datalagring från Internet of Things-enheter att ha ökat med tre procent. Med hjälp av algoritmer kan denna datalagring optimeras så att bara den data som är mest nödvändig sparas.

... sparar IoT massor av resurser


1 triljon dollar per år tros summan bli på den besparing som Internet of Things kan ge inom loppet av några år till både konsumenter och företag. Exempelvis kommer sensorer att kunna förutsäga underhåll av hårdvara vilket minskar risken för driftstopp.

... minskar sjukvårdskostnaderna hos arbetare med 40 procent

Genom att använda aktivitetsarmband uppmuntras anställda till att motionera mer, vilket i sin tur minskar hälsorelaterade kostnader. Garnet uppskattar att 70 procent av de globala storföretagen stödjer denna användning av hälsomätare redan i år.