Chatbots skapar nya relationer

I Storbritannien kritiserar George Orwell hur engelska används och i Frankrike hjälper Cati till med tv-frågor. Vad har de gemensamt? De är virtuella assistenter.

Chatbots_875x580_PNS.png

Ett ökat utbud av produkter och tjänster har gett konsumenterna större krav på service. Kommunikationen underlättas med virtuella assistenter och chatbots, där företagen via smarta program kan interagera med sina kunder. Det är inget nytt fenomen. Redan på 1960-talet presenterade MIT Artificial Intelligence Lab "Eliza" som simulerade kommunikation mellan människa och maskin.

Chatbots styrs av förprogrammerade regler. Genom att chatta med boten kan användaren kommunicera med företag och organisationer.

Kommunikationen sker via redan existerande chattforum, så användaren behöver inte ladda ner en separat app. H&M är ett av många företag som valt att prova på trenden. Med deras bot går det att få hjälp att hitta nya produkter eller tips och nyheter inom modevärlden.

Genom att arbeta med bots så finns det möjligheter för företag att förbättra och utöka sin kundservice, dela nyheter och bistå med rådgivning. Chatbots kan på så sätt stärka och utöka företagets relation till sina kunder. Det är även möjligt att genomföra betalningar och andra funktioner i själva chatten.

Många företag och organisationer använder sig också av virtuella assistenter som kan svara på enklare och standardiserade frågor för att förbättra sin kundservice. Här krävs att användaren aktivt besöker hemsidan. En ruta dyker då upp med frågan om besökaren behöver hjälp med något.

Mitsuku

Mitsuku utger sig för att vara en 18-årig kvinna från Leeds. Egentligen är det en chatbot.

2013 och 2016 vann Mitsuku tävlingen Loebner Prize. Mitsuku var mest övertygande i att få människor att tro att de chattade med en människa och inte ett datorprogram.

Loebner Prize har inspirerats av Turingtestet, en test för att avgöra om en dator visar ett intelligent beteende och kan tas för att vara en människa. Det skapades 1950 av den briljante brittiske matematikern Alan Turing. För att en programvara ska anses ha klarat Turingtestet ska minst 30 procent av deltagarna vara övertygade om att det är en människa de chattar med.