Pilotstudie visar: Digitala kanaler betalar sig

Då inkassokrav skickas ut digitalt betalas skulderna snabbare, visar en pilotstudie från
kredithanteringsföretaget Lindorff.

Digitalakanaler_new_875x580_PNS.png

Idag förväntar vi oss att kunna sköta våra betalningskrav via digitala kanaler. Dessutom leder det till snabbare betalning, visar en pilotstudie hos kredithanteringsföretaget Lindorff.

– Betalningslösningar som är lätta att använda och förstå är väldigt viktiga. Vi ska erbjuda olika tjänster som ligger i framkant, säger Fred-Ivar Forsland, Acting Director Business Development and Digitalization Norway.

Lindorff balanserar mellan sina kreditorers behov att få betalt och möjligheten för slutkunderna att betala. Detta ska fungera så friktionsfritt som möjligt.

– Alla våra affärsområden handlar om att få betalt, och som koncern ska vi sätta agendan och leverera moderna lösningar inom våra områden. För många skuldsatta är det skrämmande att hamna i en situation med inkassokrav. Vi är en lagstyrd bransch, där juridiska facktermer kan vara svåra att förstå. Vår uppgift är att kommunicera på ett sådant sätt att slutkunden tar tag i sin skuld. På vägen dit ska vi stötta med att ge bra information, råd och hjälp, säger Fred-Ivar Forsland.

Pilotstudie

Förra året skapade Lindorff en ny avdelning i Norge, Företagsutveckling och digitalisering. Med en gemensam avdelning där krafterna i Norge samlas ökar hastigheten och övergripande prioriteringar blir enklare och mer koordinerade.

I Norge har inkassokrav tidigare behövt skickas per brev. En nyligen genomförd lagändring ger nu alternativa kanaler som elektronisk post samma status, så länge leveransen är säker. I november förra året inleddes ett pilotprojekt för att se vad som var enklast för slutkunderna, inkasso via fysiska brev eller digital leverans. Projektet, som avslutades i mars, mätte bland annat vad som snabbast leder till betalning. Det visade sig att bland de fakturor som går ut både med fysiska brev och digitalt, öppnas den digitala tidigare och betalas även snabbare. Upp mot hälften av de mindre skulderna betalas inom 20-30 dagar.

Fred-Ivar Forsland är Acting Director Business Development and Digitalization Norway. – Betalningslösningar som är lätta att använda och förstå är väldigt viktiga. Vi ska erbjuda olika tjänster som ligger i framkant.

– De digitala tjänsterna är oftare enklare att använda och tröskeln för att öppna breven verkar lägre än då de kommer i brevlådan. Det viktigaste för oss är i vilken utsträckning posten öppnas och leder till handling. Pilotstudien visar att med digitala fakturor agerar du tidigare, du tar tag i det med en gång du öppnar det. Om det är ett brev kan det hamna på hatthyllan eller i en brevhög. Vi går nu över till digital försändelse där våra kunder och gäldenärerna har en gemensam vinst av det. Idag är potentialen cirka 30 procent och uppåt.

Långt samarbete

Lindorff och PostNord Strålfors har samarbetat i mer än tio år, det senaste halvåret allt mer tätt. Elektroniska utskick går ut med hjälp av PostNord Strålfors och den digitala brevlådan Digipost, i vilken det även går att betala fakturorna. Betalningskrav via sms är en annan digital kanal. Då mottagaren får sms om sin räkning finns det flera vägar att välja, från att betala digitalt via den kanal kunden själv valt till att gå in på sin internetbank.

Även betalningsappen Vipps används. Den ger möjlighet att betala räkningar direkt från mobilen, oavsett bank.

– För oss är det en ny digital kanal och vi är väldigt nöjda. Det är enkelt, bara att svepa över och betala.

Utmaningen, säger Fred-Ivar Forsland, är att kombinera enkelhet med de lagligt krav som finns. Det gäller att kunna förmedla en saklig och förståelig information som inte känns skrämmande till den som får ett inkassokrav.

– Både vi och kunderna vill få till frivilliga lösningar och vi får ständigt positiv respons från personer vi hjälpt. De digitala fakturorna ska bli interaktiva, det ska vara enkelt att betala via sin nätbank. Du ska inte behöva bläddra mellan skärmbilder utan kunna göra allt på plats. Vi vill bygga in mer stöttning och underbyggande information, kanske video och bilder för att utnyttja potentialen. Pilotstudien visar att de skuldsatta vill att digitala inkassokrav ska vara tydligt märkta och skickas i flera kanaler.

Klart behov av digitalisering

Hos Lindorff ser man den digitaliserade anpassningen som ett klart behov från låntagare och kunder. Den är en kontinuerlig process.

– Vi ska vara ödmjuka över att vi inte har all kunskap, utan samla in och ta emot det som finns. Våra samarbetspartner ska utmana oss så vi kan bli bättre. Det är en resa för hela organisationen och en möjlighet att bli effektivare, ligga i framkant och utvecklas. PostNord Strålfors är vår sparringpartner, vi tar tillvara deras erfarenhet. Det gör att vi kan öka takten.