Den dynamiska modellen

Jerry Johansson är kundutvecklare på PostNord Strålfors och jobbar dagligen med företagets alla kommunikationslösningar.
– Vi har en mängd digitala leveranser som sträcker sig från enkla, svartvita PDF-fakturor till kommunikation i Omnichannel med stöd av dynamiska HTML-dokument, säger han.

Den-dynamiska-modellen.jpg

Fakturan är en ofta underutnyttjad kanal för att bygga relationer till kunderna.

Fakturan är inte bara ett dokument som berättar för dina kunder hur mycket de ska betala för de tjänster eller produkter du levererar. 

– Den är i många fall också det enda de ser från ditt företag i vardagen. Det betyder att fakturan är en otroligt viktig del av din kommunikation i stort, berättar Jerry Johansson.

Han är en stark förespråkare för att göra den administrativa kommunikationen mer interaktiv.

– Det handlar om att ge kunderna en större upplevelse. Till exempel kan vi idag låta dem utforska detaljer om förbrukning eller saldo och visuellt visa statistik med interaktiva diagram. 


Du kan enkelt förhandsvisa resultatet på skärmen för alla plattformar och kanaler. Dynamiskt, helt enkelt.

Det kallas för dynamisk kommunikation. Varför?

– Eftersom du kan skicka alla typer av budskap anpassade till exakt den kanal och enhet (mobil, dator eller läsplatta) som kunden föredrar – till exempel till en digital brevlåda, direkt till mobilen som SMS eller till en mobilapp. 

Det betyder också att slutkunden kan ta emot all administrativ kommunikation i mobilen.

– När du skapar dina utskick gör du enkelt de justeringar som krävs på ett enda ställe i vårt verktyg. Sedan slår korrekturet automatiskt igenom på alla platser och i alla kanaler – samtidigt. Du kan enkelt förhandsvisa resultatet på skärmen för alla plattformar och kanaler. Dynamiskt, helt enkelt, säger Jerry Johansson. 

I sin tur betyder det att slutkunden kan välja när och hur hen tar emot budskap. 

– Du gör all information och alla fakturor till intressanta och interaktiva dokument, som dina kunder vill läsa och utforska. Dynamisk kommunikation stöder också leverans i Omnichannel.

Digitala verktyg och utkanaler

  • Internetbanksfaktura (IBF) brukar vara den första digitala utkanalen som PostNord Strålfors kunder kommer i kontakt med. Den väljer kunder främst av kostnads- och/eller miljöskäl.
  • Digitala brevlådor (e-Boks, Kivra m fl) lagrar alla dokument på samma säkra ställe. Det gör att dina mottagare får kontroll och bättre överblick.
  • E-postfaktura fungerar främst som ett komplement till företag som ännu inte har kopplingar till Kivra eller e-Boks. På senare tid har de digitala brevlådorna tagit mycket av de här volymerna.
  • Mobilfaktura handlar främst om enkelhet. Att du via mobiltelefon kan sköta alla dina betalningar. Du får ett SMS om ny faktura, loggar in med Bank-ID och kontrollerar fakturan och betalar sedan direkt. Resultatet blir bättre kundupplevelser, högre betalningsvilja och kortare inbetalningstider.
  • Access Interactive är en webbportal för kundkommunikation som ger full kontroll över alla administ­rativa rutiner och som samtidigt gör det möjligt att individualisera budskapen.
  • Dynamisk kommunikation gör kundinformation och fakturor till intressanta och interaktiva dokument. Lösningen är helt flexibel och stöder leverans i omnikanal.
  • Customer Journey Mapping är en effektiv metod för att identifiera förbättringsmöjligheter i varje enskild del av kundresan.

Läs mer om PostNord Strålfors lösningar.