En push i rätt riktning

Stressande, störande, irrelevanta? Pushnotisen har fått dåligt rykte men rätt använd kan den istället stärka kundrelationen. E-handeln och finansbolagen bryter ny mark med proaktiva push-meddelanden som får oss att göra smartare val.

Push-i-ratt-riktning_872x580-2.jpg

Proaktiva pushnotiser kan hålla oss uppdaterade och få oss att göra smartare val. Trenden går också mot ett mer personaliserat innehåll.

De flesta lever i dag med mobiltelefonen på armlängds avstånd, att plocka upp den 150 gånger om dagen räknas som en genomsnittlig användning. Ofta är det notiser från olika appar som pockar på uppmärksamheten. I en studie från European Journalism Observatory (2016) kom man fram till att en genomsnittlig mobilanvändare får mellan 10 och 40 notiser om dagen. 23 procent av de tillfrågade uppgav att de hade tagit bort en app på grund av att de ansåg att notiserna var störande eller irrelevanta.

Psykologin bakom pushnotiser

Upplevelsen av pushnotiser går från intressant till irrelevant när meddelandena kommer för ofta. Då övergår de från att fylla en informerande funktion till att bli störande och stressande, särskilt om de också har en ljudavisering. 

Notisernas dragningskraft grundar sig på såväl beteendevetenskap som design av användargränssnitt. Det finns en anledning till att notifikationssymbolen är röd – det är en färg som signalerar brådska, vilket på så sätt ska fånga din uppmärksamhet. Samma sak gäller för pushnotiser, de är designade så att alla verkar lika viktiga. 

Chris Marcellino var en av utvecklarna som tog fram push-notiser för Apple. I en intervju med The Guardian från 2017 säger han att tekniken har många fördelar, men att genomslaget också grundar sig på vårt belöningsbaserade beteende – ”samma som får oss att söka efter mat, bekvämlighet, värme och sex”.

Pushnotiser har de senaste åren fått rykte om sig att höja stressnivån och störa koncentrationen. Men de behöver inte användas så att vi tappar fokus från det som är viktigt. Det är skillnad på notiser och notiser. 

För en konsument kan push­notiser också vara något som underlättar vardagen, inspirerar till nya beteenden och ger en knuff i rätt riktning. Enligt studien från European Journalism Observatory är människor positivt inställda till pushnotiser om informationen upplevs som användbar.

Proaktiva pushnotiser

Istället för att i kassan upptäcka att det inte finns några pengar på bankkortet kan du bli uppmärksammad på ett stundande ekonomiskt problem och få hjälp att hantera situationen. Flera banker och finansbolag har i dag också tjänster för att påminna när en räkning är på väg att förfalla. 

Proaktiva pushnotiser kan hålla oss uppdaterade och få oss att göra smartare val. Trenden går också mot ett mer personaliserat innehåll. 

För att notiserna ska vara relevanta krävs det att de ger mervärde och gör det möjligt för användaren att agera på informationen direkt. Med hjälp av den data som bankerna och e-handeln samlar in kan användarna till exempel få hjälp med att göra bättre val av lån och att förutse risker i deras aktieportfölj.