God hantering av persondata kan stärka ditt varumärke

Den nya dataskyddsförordningen kommer att ge fördelar till de företag som vårdar sina kundrelationer. Det tror juristen Niels Dahl-Nielsen från Synch som det senaste året hjälpt flera företag med omställningen till GDPR. 

NielsFahlnielsen-875x580.png

Niels Dahl-Nielsen är jurist på advokatbyrån Synch i Köpenhamn. Byrån som är inriktad på innovation och teknik har haft en hektisk period inför införandet av dataskyddsförordningen GDPR.

De senaste 20 årens svindlande tekniska utveckling har lett till ett ökat behov av dataskydd för privatpersoner. Sedan beslutet om en ny dataskyddsförordning togs av EU är det framförallt de stränga straffen som fått uppmärksamhet. Men juristen Niels Dahl-Nielsen från advokatbyrån Synch tycker att företagen istället borde lyfta blicken och se hur de kan använda GDPR till sin fördel. 

– Privatpersoner har i dag mist kontrollen över sin data och de litar inte på att de kan lämna ut upplysningar till företag. Med GDPR vill man säkra de registrerade personernas rättigheter, då blir folk mer okej med att lämna ut upplysningar. 

Att lämna ut personuppgifter kan erbjuda många fördelar som man som konsument vill ha i form av smidigare transaktioner och bättre kundservice. Problemet uppstår när de lämnas vidare till tredje part eller används till något man inte vill. 

Högt tryck på GDPR-konsulter

Synch har haft GDPR på agendan sedan förordningen antogs. Ju närmre övergången de kommer desto fler är det som hör av sig. Många verksamheter undrar vad de får och inte får göra och juristerna på Synch har bråda dagar både i Sverige och Danmark med att besöka mässor och konferenser.

– Jag tror inte att allt är på plats i maj. Men alla är uppmärksamma och den generella nivån för dataskydd kommer att vara bättre. 

Som företag har man möjlighet att positionera sig som ansvarsfull och konsumentvänlig om man gjort ett gott arbete med omställningen. 

– Jag tror att kunderna kommer att söka sig till dem som förberett sig medan de som hoppats att de bara kunde vänta kommer att förlora marknadsandelar.

I verksamhet som hanterar data behöver alla anställda vara involverade och kunna visa hur de arbetar med frågan. Ett första steg är att gå igenom vilken data man har, vad man gör med den och vem som har tillgång till den. Även e-post räknas som data och GDPR gäller såväl kunder som leverantörer och HR. 

– Är man ett litet företag kräver det mindre men man måste förbereda sig, säger Niels Dahl-Nielsen. 

Harmoniserade bestämmelser

Lagstiftningen ser likadan ut i alla medlemsländer och han tror att det kommer att göra det lättare för nystartade företag att växa. I dag måste man som startup sätta sig in i 28 länders datalagstiftning. Det är ett stort arbete som ofta kräver omfattande juristhjälp. Från den 25 maj gäller enbart en lag i hela EU. 

I Danmark innebär det nya regelverket en ordentlig skärpning och detsamma gäller för flera av de nordiska länderna.  Vi har traditionellt en hög tillit i befolkningen tack vare att vi har låg korruption, stabila demokratier och god ekonomi. Niels Dahl-Nielsen tror att det hänger ihop med en slappare hantering av personuppgifter eftersom det inte är något vi tvingats slå vakt om. Nu är det många myndigheter som får kritik för att de inte haft tillräckligt skydd.

– Vi har ofta en bild av att vi i Skandinavien är föredömen. Men vi får förbereda oss på strängare kontroller.

Som ett exempel ska den som lämnat personuppgifter kunna skicka ett mejl och snabbt få ut alla sina upplysningar. Tidigare har kunddata ofta betraktats som något man som företag är ägare till och kan göra lite som man vill med. Nu är kunddata istället något man har lånat och som man kan behöva ge tillbaka. 

Oavsett om man väljer att göra kartläggningen själv eller att ta in experthjälp råder Niels Dahl-Nielsen verksamheter att inte vänta på kritiken utan börja nu. Har man försökt göra rätt och rådgjort med en jurist eller dataexpert så har man det till sin fördel även om man skulle bli tvungen att komplettera. 

– Jag tror att det har stor betydelse om man visar att man ansträngt sig.