Revolution i flera dimensioner

3D-print skapar affärsmöjligheter inom vitt skilda områden. Som läkare kan du planera en operation med printade röntgenbilder och som uppfinnare snabbt skapa prototyper.
– Det är bara vår fantasi som sätter gränser, säger ­3D-experten Tomas Lundström.

3D-print-2.jpg

3D-printrar skapar helt nya möjligheter att sälja, planera och producera. Med PostNord Strålfors nya lösning 3D Solutions blir det samtidigt lika enkelt att beställa 3D-print som att handla i en webbshop.

För två år sedan skrev vi i Smarter Communication Magazine om hur 3D-skrivarna omdanade världen. Redan då fanns det 3D-tryckerier överallt i USA, där företag och organisationer lärt sig att dra nytta av tekniken. Men i Norden hade användningen inte riktigt kommit igång – än. Nu är revolutionen på gång att ta fart på riktigt även här.

Tomas Lundström, Solutions Manager 3D på PostNord Strålfors, tror att viktiga anledningar till att det tagit tid i Norden varit de frågetecken som funnits kring säkerheten.

– Många vill inte skicka iväg en designfil om den kan hamna i orätta händer, säger han.

En annan anledning har varit kunskapströsklar. Fram till nu har det krävts kunskap både inom CAD och materialegenskaper för att få en produkt utskriven och antalet tryckerier som kunnat hantera beställningarna har varit få.

Ny tjänst gör 3D-print enkel

För att kringå dessa hinder lanserade PostNord Strålfors i början av sommaren sin nya tjänst 3D Solutions. Via lösningens molnbaserade portal kan vem som helst beställa en 3D-print – helt utan förkunskaper. Det är lika enkelt som att handla i en vanlig webbshop. 

– Vi samlar allt om 3D-print under ett tak. Vi blir en trygg partner som tar ansvar för hela processen, så slipper kunden ha kontakt med flera olika aktörer. Man kan beställa alla typer av produkter på ett enda ställe, även i certifierade material som funkar för exempelvis maskiner eller i medicintekniska produkter.

Samtidigt är säkerheten så hög så att användaren aldrig behöver oroa sig för sin data.

– All data i portalen krypteras så att ingen utomstående kan läsa den. På så sätt säkerställer vi att kunderna har full kontroll på sin data. Inte ens vi på PostNord Strålfors har tillgång till kundens information, om inte kunden bjuder in oss att hjälpa dem med projektet.

"Med 3D Solutions så binder vi ihop det digitala med det fysiska och gör det enklare för fler bolag att bli en del av den fjärde industri revolutionen med en digitaliserad och automatiserad process", säger Tomas Lundström.

Revolutionerande möjligheter

Den tekniska kapaciteten med 3D-printrar skapar helt nya möjligheter som inte är görbara med traditionell formgjutning. Exempelvis kan den 3D-skrivare som PostNord Strålfors har i sina lokaler i Rosersberg, som ligger norr om Stockholm, skriva ut sex olika material. Dessa kan blandas i olika konfigurationer på droppenivå – alltså per voxel, 3D-världens motsvarighet till pixel. Det ger en möjlighet till totalt 360 000 olika karaktärer på materialets fysiska egenskaper. Bland annat gör det att man kan printa hårdhet i gradient, från mjukt som gummi i ena änden till hård som sten i andra.

3D-printrar kan också printa komplexa geometrier som är svåra att få till med formgjutning, man kan printa helt transparenta föremål och få matt eller glansig yta. Det går även att i en enda sittning printa produkter som har rörliga delar – exempelvis lock som går att skruva av eller glasögon med rörliga skalmar.

Dessutom är det mycket billigare och snabbare att 3D-printa än att formgjuta. Att ta fram en gjutmall är en tidsödande process som kan kosta hundratusentals kronor, vilket i praktiken gjort det omöjligt att producera små upplagor – för att inte tala om ett enda exemplar. Med 3D-print förändras det.

– Med 3D-print så kan man göra om sin design och prova den flera gånger om utan att man ens kommer i närheten av vad en formgjutning kostar, säger Tomas Lundström.

Möjliggör stort antal prototyper

Alla de tekniska egenskaperna med 3D-skrivare skapar helt nya möjligheter för företag och organisationer. Tada Medical är en av PostNord Strålfors kunder. De håller på att utveckla ett munstycke som ska kyla ner munhålan hos cancerpatienter under tiden som de får cellgiftbehandling och på så sätt minska risken för sår och blåsor, vilket är en vanlig bieffekt. Med hjälp av lösningen 3D Solutions så har de skrivit ut flera olika versioner av munstycket för att kunna testa sig fram till vilken variant som fungerar bäst.

Starkt säljstöd

– För oss är det guld värt att kunna producera billiga prototyper. Vi behöver fysiska produkter för att testa oss fram och för att få bra återkoppling vid demonstrationer. Att 3D-printa är snabbt och mycket billigare än att formgjuta, vilket uppskattas av ett startup-bolag med en begränsad budget, säger Rebecca Bejhed, teknisk chef på Tada Medical. 

En annan kund till PostNord Strålfors är Glenair Nordic. De använder lösningen till att skriva ut kundanpassade produkter som de använder som stöd i säljmöten.

– 3D-utskrifterna ger ett säljstöd genom vilket vi kan förmedla våra tankar och idéer kring lösningen på ett problem. Det gör det mycket lättare för dem att visualisera och få en känsla av hur slutresultatet kommer att bli. I slutänden resulterar det i en bättre diskussion med kunden vilket hjälper oss väldigt mycket i säljprocessen, säger Filip Sandberg, Technical Sales Manager på Glenair Nordic.

Endast fantasin begränsar

PostNord Strålfors har även skrivit ut skelettröntgenbilder som hjälper läkare att planera operationer. Andra kunder printar sig själva som superhjältar med den egna logotypen på bröstet. 

– I dag är det bara vår fantasi som sätter gränser för vad man kan använda 3D-teknologin till, säger Tomas Lundström.

3D-skrivare i hela Norden

PostNord Strålfors planerar att placera ut 3D-skrivare runt om i hela Norden i PostNord-koncernens befintliga lokaler.

– Med lokal tillverkning närmare konsumenten så kommer vi att kunna leverera ännu fortare samtidigt som kortare transportsträckor är bättre för miljön.

Samtidigt så utvecklar bolaget beställningssystemet så att det blir ännu effektivare.

– Vi jobbar med att implementera machine learning så att systemet på egen hand optimerar alla beställningar och printar i den lokal som är bäst lämpad. Det ligger inte så långt bort i tiden som många kan tro innan det blir verklighet.