Ta hand om datan

Förr låg företagens utmaning i att samla in kunddata, i dag handlar det istället om att ha en företagskultur som förvaltar den och skapar affärsnytta. Thomas C Redman förespråkar bättre management för ökad effektivitet.

Ta-hand-om-datan_872x580.jpg

Strax söder om New York har IT-experten Thomas C Redman sitt kontor. Känd under smeknamnet ”The Data Doc” är han ett välkänt ansikte för Harvard Business Reviews läsare. 

Redman är en livlig förespråkare för att digitalisering leder till högre lönsamhet – men bara om datan den genererar används rätt och är av god kvalitet. 


Uppmuntra dina medarbetare och ge dem tid att prova nya sätt att integrera digitala källor i sitt arbete.

Att skapa en digital företagskultur där data är en naturlig del av beslutsfattandet kan vara en utmaning om man har personal som suttit på samma position de senaste 20 åren och är vana vid att lita på sin intuition snarare än analysverktyg. 

– Betrakta det som en långsam process. Addera något i dag och lite mer i morgon tills det har blivit en del av den dagliga rutinen.

Ett första steg kan vara att se om datan stärker eller motsäger den egna intuitionen. Jämför flera olika källor och se vilka insikter det kan ge. Som chef har man ansvar för att gå i täten. 

– Uppmuntra dina medarbetare och ge dem tid att prova nya sätt att integrera digitala källor i sitt arbete. 

Se över datakvaliteten

För att ett företag ska kunna använda data framgångsrikt måste den vara av god kvalitet. Det är grunden för en utveckling där AI och robotar får allt större betydelse. 

Ett datorsystem som IBM:s Watson tar goda beslut så länge datan som matas in är korrekt. Men om man däremot bygger avancerade beslut på data av låg kvalitet kan det ge förödande konsekvenser för analysen, inte minst inom ett område som sjukvården. 

– Oavsett vad just din avdelning arbetar med skulle jag vilja ge rådet att granska de senaste 100 uppgifterna du slutfört. Ta en röd penna och ringa in allt som är fel i de relaterade dokumenten. Hur många blev det, undrar Thomas C Redman retoriskt.

Förmodligen står den mänskliga faktorn för betydligt fler misstag än du skulle önska. 

I en undersökning med 75 respondenter som Thomas C Redman utfört tillsammans med Tadhg Nagle och David Sammon från Cork University var det bara tre procent av företagen som höll en nivå på minst 97 procent korrekt data. 

Konsekvenserna är sämre analyser och i förlängningen lägre kundnöjdhet. 

Använd data för innovation

Incitament för att använda data för innovation kan vara att sänka sina kostnader eller att utveckla nya tjänster. Men för att våga agera och tänka i nya banor krävs inte bara kunskap utan också mod.  

Det är nödvändigt både på organisations- och individnivå om man vill förändra invanda beteenden. 

För att skapa en företagskultur med sikte på framtiden är det nödvändigt att kunna anpassa kostymen och ta tuffa beslut. 

Ett sätt att göra det är att följa förändringar inom den affärssektor man verkar inom och dess framtidsprognoser. Om utmaningarna är stora kanske man behöver investera i ett innovationslabb och anställa personal med andra typer av kompetenser för att klara omställningen. 

De flesta innovationer är inte inkomstbringande till en början och det kan vara lockande att låta konkurrenterna göra misstagen medan man själv förhåller sig avvaktande. Det man inte ska glömma är att de också lär av sina misstag.  

– Är man det största företaget i branschen så kan ”vänta och se”-inställningen vara lönsam. Då kan man helt enkelt köpa upp de bolag vars affärsidéer fungerar. Men om du inte är störst och dina konkurrenter satsar på innovation så kommer du att hamna på efterkälken. 

Just nu befinner vi oss i övergången och det finns både osäkerhet och förväntningar inför det som ska komma. 

– Det är en fundamental förändring vi ser på arbetsplatserna just nu, lika stor som när människor gick från jordbruk till industri, säger Thomas C Redman.

En del arbetsuppgifter kommer att försvinna och andra tillkomma. I grunden är han positiv och tror att det kommer att leda till fler intressanta jobb. Just när det gäller analys och beslutsfattande blir det kanske dött lopp mellan människa och maskin.

– Människor med gedigen erfarenhet ska naturligtvis använda den. Det är inte antingen eller. De som är smarta lär sig att kombinera data med mänsklig intuition.