Vart är vi på väg?

I de nordiska länderna börjar användandet av kontanter bli mer och mer ovanligt. Framväxten av digitala betallösningar har ökat explosionsartat och framtidsforskaren Mats Lewan spår än större förändringar för finansvärlden framöver.

Vart-är-vi-på-väg.jpg

I en debattartikel i februari i år varnade Sveriges riksbankschef Stefan Ingves för att vi är på väg mot en situation där folkets betalningsmedel i allt större utsträckning kontrolleras av kommersiella aktörer. Som en säkerhetsåtgärd argumenterar han för att Riksbankens särställning ska skyddas i lag. Detta säger något om stressen den traditionella bankvärlden känner inför antalet nya betallösningar inom finansteknologi – fintech.  

Framtidsforskaren Mats Lewan, författare till boken The Rise and Development of FinTech, ser både för- och nackdelar med de privata aktörernas intåg. Den svenska kronan riskerar att bli mindre använd under privata aktörers kontroll då vi rör oss mot ett system som är allt mindre beroende av banker. Samtidigt skulle nog många säga att användarvänligheten ökat. 


Våra betalsystem har sett likadana ut under en väldigt lång tid. Fintech håller på att vända industrin upp och ner.

Framtidens betallösningar

Enligt Mats Lewan finns det många olika scenarion för hur vi kommer att betala i framtiden, men gemensamt för alla är att användaren står i fokus.

– Hur betalningen och transaktionen genomförs är inte viktigt för användarna. Det viktigaste är att det ska gå fort.

Enligt Mats Lewan är allt som gör transaktionen mindre synlig bättre för användaren. Han tror att betalningstillfället kommer att bli ett ögonblick som märks så lite som möjligt, oavsett om det sker via ID-identifiering eller biometriska lösningar.

Just nu får mobiltelefonen mycket uppmärksamhet men han tror inte att den nödvändigtvis kommer att vara den enhet som vi använder oss av för betalningar framöver.

– I framtiden kan mobilen ha fått en annan roll. Betalningsmekanismen kan skötas av vad som helst som är uppkopplat, det enda som behövs är en ID-identifiering.

Framtidsforskaren Mats Lewan. Foto: Juliana Wiklund

Kontantlöst kan bli ett problem

Mats Lewan betonar att frågan om ett kontantlöst samhälle är en politisk sådan. 

Som chefen för Riksbanken poängterade i sin debattartikel lyfter Mats Lewan fram att det handlar om nationalsäkerheten. I en krissituation där elektroniska system slås ut krävs det fysiska system som backup. När världen blir allt mer digital är det viktigt att även äldre, barn och personer utan mobil kan använda kollektivtrafiken och betala i butiker.

– Det gäller att tänka på alla och se till säkerheten i en potentiell krissituation. Vi måste fundera på vad ett kontantlöst system kan kosta oss.

AI förändrar finansvärlden

AI och maskinlärning är inget nytt inom finansvärlden, men tekniken har fått allt större fäste på senare år och till exempel gjort det möjligt att automatisera finansiella val. Det kan gälla allt från automatiskt sparande till tips på aktieinvesteringar och låntagande. Mats Lewan tror att vi kommer se ännu mer AI inom finansvärlden, till exempel appar som ger oss bättre koll på vår privatekonomi och berättar att AI används för att exempelvis ta fram personliga erbjudanden.

– Precis som det Google eftersträvar, så är det en teknik som vill besvara din fråga innan den ställs.

Mats Lewan tror att finansteknologin står inför ett skifte med än större konsekvenser än transportindustrin. Självkörande bilar kommer att påverka många, men det är inte  alla som kör bil. Hur vi betalar och hanterar pengar är däremot något som påverkar alla. 

– Våra betalsystem har sett likadana ut under en väldigt lång tid. Fintech håller på att vända industrin upp och ner och det kan bli mer omvälvande än vad många tror. Att släppa kontantsystemet innebär utmaningar som är svåra att förutse.

Tre trender inom betal­lösningar

Appar går om kontanter
Enligt undersökningen ”Sverige betalar” från Insight Intelligence har andelen svenskar som säger sig använda betal-appar för mobilen för första gången gått om de som säger sig använda kontanter. Apparna föredras till exempel vid situationer som torghandel och parkering. Den åldersgrupp som har störst förtroende för de nya betallösningarna och som använder dem mest frekvent är kvinnor i åldrarna 16–29 år. 43 procent svarar att de använder betal-appar varje vecka eller oftare jämfört med motsvarande 33 procent av män i samma ålder.

Användande av kreditkort sjunker
Det är inte bara i Sverige som betalappar ökar i popularitet, en liknande utveckling ses i hela Norden och det kontantlösa samhället kommer allt närmre. Kreditkort står för omkring 39 procent av överföringarna i Sverige, men år 2020 väntas den siffran minska till 25 procent till förmån för ny finansteknologi.

Digitala fakturor på frammarsch
Användandet av mobilfakturor ökar. En av anledningarna är de korta betaltiderna.  Enligt Mobile Marketing Watch är öppningsfrekvensen för sms omkring 98 procent medan motsvarande siffra för e-post är 20 procent. Dessutom blir 97 procent av alla sms lästa inom 4 minuter.