Driftinformation

Aktuell driftinformation

Vi har för närvarande inga driftstörningar.

Current operational information

We currently have no operational disruption.

Vid frågor vänligen kontakta:
For more information please contact:
Customer care
Tel: 020-53 53 51
Phone: +46 322 601010
E-post/E-mail:
customer.service@stralfors.se

Öppettider:
07-21 helgfria vardagar

Availability:
Mon-Fri 07-21 (GMT +1)