Välkommen till PostNord Strålfors

PostNord Strålfors leverans blir inte annorlunda framöver. Bara ännu starkare.
Vi är och förblir företaget som levererar kommunikationslösningar i världsklass, samtidigt som vårt erbjudande kommer att stärkas betydligt i ett tydligt och strategiskt samarbete med hela PostNord.

access-stralfors_875x580_2jpg.jpg

Vi erbjuder en bred palett av tjänster såväl inom marknadskommunikation som inom administrativ kommunikation. Från och med nu finns vi med dig hela vägen från analys och strategi, via datahantering och optimering av budskap och kanaler, till effektiv distribution.

PostNord Strålfors är en stark aktör inom digital kommunikation. Vi utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar till företag med många kunder. Vår kärnkompetens är att kunna hantera stora volymer variabel data och distribuera den till rätt person, i rätt kanal, i rätt tid. I praktiken betyder det att vi hjälper våra kunder att bygga starka relationer med sina kunder. Detta sker allt oftare i flera kanaler och med hjälp av automatiserad och personaliserad kommunikation.

För PostNord Strålfors innebär ett starkare samarbete med PostNord nya möjligheter när vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartner letar efter framtidens kommunikationslösningar. Allra bäst blir det när vi får vara med från början och ta ett samlat grepp om alla utmaningar. Då blir resultatet en kundunik och effektiv lösning där vi tillsammans utforskar teknikens alla möjligheter.

PostNord Strålfors är en aktör som alltid tänker kommunikation på mottagarens villkor. Så tveka inte att höra av dig till oss. Nu kan vi hjälpa dig att möta betydligt fler kommunikationsbehov än vad vi någonsin har kunnat göra tidigare.