eArchive

Säkra din kommunikation med Postnord Strålfors elektroniska arkivering eArchive. Det ger en snabb, flexibel och kostnadseffektiv tillgång till alla typer av data – dygnet runt.

eArchive_875px.jpg

Digital lagring av fysisk och digital kommunikation

Med eArchive kan du lätt lagra all inkommande och utgående fysisk och digital kommunikation, både manuellt och automatiskt. På så sätt minimeras den manuella hanteringen av datan. Och eftersom innehållet blir sökbart så får alla som behöver en snabb, säker och enkel tillgång till dokumenten – dygnet runt. Det ger dig effektivare processer som höjer kundupplevelsen.

eArchive

Användarnas behörighet kan styras genom rollbaserad tillgång till dokument. Dessutom stödjer eArchive arkivering enligt OAIS, Open Archival Information System och hanterar långtidsarkivering enligt internationell och svensk arkivstandard.

Lösning för nya arkiv, digitalisering av gamla arkiv och löpande arkivering

Etablering av nytt digitalt arkiv

 • Arkivlösning standard
 • Kundanpassad arkivlösning

Lagring av historiska fysiska och digitala data

 • Ditt fysiska arkiv digitaliseras med lösningen Scanning och organiseras därefter i ett digitalt arkiv.
 • Nuvarande digitalt arkiv konverteras och anpassas till den ny struktur.

Löpande hantering och underhåll av digitalt arkiv

 • Hantering och arkivering av fysiska och digitala inkommande och utgående dokumentflöden.
 • Etablering av nya arkivflöden och hantering av nya datastrukturer och dokumenttyper.

Flexibelt elektroniskt arkiv

eArchive kan anpassas efter de flesta behov och kan integreras i en mängd olika system.

 • Molnbaserad lösning med webbgränssnitt.
 • Koppling direkt till ditt system, exempelvis genom ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), ESDH (Electronic System of Document Handling) och EDH (Electronic Document Handling).

Många användningsområden

Lösningen eArchive passar utmärkt som digitalt arkiv för många olika typer av data och stödjer olika processer, exempelvis:

 • Kundkommunikation, exempelvis kundbrev, marknadsbudskap och fakturor
 • HR- och personalarkiv
 • Ärendearkiv
 • Kontraktarkiv
 • Bygglovsarkiv
 • Ritningsarkiv
 • Miljöarkiv
 • Böcker
 • Mikrofilm och Microfiche
 • Bild- och fotoarkiv

Varför eArchive?

Lättåtkomlig och snabb tillgång till dokument
Med det webbaserade arkivsystemet får alla användare enkel och säker tillgång till alla relevanta filer genom en vanlig webbläsare.

Framtidssäker
eArchive bygger på öppna standarder och på principer för serviceorienterad arkitektur (SOA) och är därför framtidssäkrat för nya kommunikationsformer och ny lagstiftning.

Hög säkerhet
All data lagras i säkra system där både hantering och teknik är framtidssäkrad. Lösningen är certifierad enligt informationssäkerhetsstandarden ISO 27001 och ledningssystemstandarden ISO 9001.

Efterlever EU-lagstiftningen GDPR
eArchive är anpassad efter all gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning GDPR.
Läs mer: Nio stora förändringar med GDPR

Många nöjda kunder
PostNord Strålfors är en av Nordens största och säkraste leverantörer av digitalisering och spridning av post. eArchive är en välanvänd lösning med väldokumenterade goda resultat och många nöjda kunder, allt från stora företag till kommuner och statliga organisationer.

Fler fördelar med eArchive

 • Långtidsarkivering enligt nationella och internationella arkivstandarden
 • Enkel att ansluta
 • Tillgänglig i olika språk
 • Direkta och indirekta tid- och kostnadsbesparingar