Hero landing page (BckImgBl)

Nu digitaliseras fakturan!

Så här kan PostNord Strålfors hjälpa dig.

Krav på e-faktura för dig som handlar med offentlig sektor

Från den 1 april 2019 ska alla nya upphandlingar till offentlig sektor faktureras elektroniskt enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer ska kunna skicka e-fakturor och att alla offentliga organisationer måste vara beredda på att ta emot dem.

Krav-pa-efaktura_875x580.jpg

Vi på PostNord Strålfors är redo att hjälpa gamla och nya kunder att möta de ökade kraven på digitalisering. En av de viktigaste förändringarna som inträffar 2019 är en harmonisering av format och standarder för elektronisk fakturering i Europa. EU har utfärdat ett direktiv om krav på e-fakturor vid offentlig upphandling (2014/55/EU) med en gemensam standard. Anledningen till detta är att digitaliseringen inom unionen i dag hindras av skillnader i regelverk, format och standarder. Genom att göra administrationen enklare tros man kunna se både en ökad handel och stora samhällsekonomiska och miljömässiga vinster.

Medlemsländerna bestämmer själva hur de implementerar de nya kraven. I Sverige börjar lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277) att gälla den 1 april 2019. Den omfattar alla nya upphandlingar och innebär en successiv infasning. Under en sjuårsperiod räknar den svenska regeringen med att övergången till e-faktura innebär ekonomiska besparingarna för samhället på närmare 1,4 miljarder kronor.

Förändringen kommer att påverka flera av PostNord Strålfors kunder. För att möta kraven behöver:

  • Mottagare inom offentlig sektor säkerställa att de kan ta emot elektroniska fakturor via PEPPOL och i kommande upphandlingar specificera vilka format som gäller
  • Leverantörer till offentlig sektor kontrollera att rätt information finns i fakturafilerna och att fakturor skickas enligt överenskommen standard
  • Både leverantörer och mottagare behöver informera sin personal om den nya lagen

Vi är med dig i hela processen

PostNord Strålfors e-fakturalösningar får din organisation att fungera smidigare samtidigt som du kan vara trygg med att ni följer kraven från svensk och europeisk lagstiftning.

Få nordiska företag har lika lång erfarenhet av digital fakturering som PostNord Strålfors. Vi har lösningar som fungerar – och systemen som binder ihop dem. Optimerad kundkommunikation är en del av vårt Omnichannel-erbjudande.

Att ställa om till digital fakturering möter inte bara de nya lagkraven för fakturering till offentlig sektor, det innebär också en möjlighet att skapa ett dynamiskt kommunikationsflöde med kunden i centrum.

PostNord Strålfors är sedan 2012 också en accesspunkt i organisationen PEPPOL och har förbindelser till alla större aktörer på den nordiska marknaden och operatörer över hela världen.

Med våra lösningar kan du skicka alla typer av administrativa budskap till exakt den kanal som kunden föredrar – till exempel till en digital brevlåda, direkt till mobilen som SMS, via en EDI-lösning eller till en mobilapp.

Kunden rör sig sömlöst mellan de alternativ som för stunden passar bäst. Med ökad valfrihet kommer ökad kundnöjdhet.

Har du fler frågor?

Kontakta oss på PostNord Strålfors så hjälper vi dig!

Har du fler frågor?

Kontakta mig helst på:

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss så fort vi kan.