Driftinformation

Aktuell driftinformation

Vi har för närvarande inga driftstörningar.

Current operational information

We currently have no operational disruption.

Vid frågor vänligen kontakta:
For more information please contact:
Customer care
Tel: 010 - 331 25 25
Phone: +46 322 601010
E-post/E-mail:
customer.service@stralfors.se

Öppettider:
08-17 helgfria vardagar

Availability:
Mon-Fri 08-17 (GMT +1)