GDPR inom PostNord

General Data Protection Regulation* (GDPR) är en EU-förordning som trädde i kraft i maj 2018 som en tvingande lag. GDPR ersatte den dåvarande nationell lagstiftning på området – i Sverige Personuppgiftslagen, PUL.

Som exempel på större förändringar i lagen kan nämnas ökade krav på dokumentation, processer och informationssäkerhet, samt införandet av rollen dataskyddsombud (DPO).

Inom PostNord pågår med anledning av detta sedan år 2016 ett GDPR-program, vilket även PostNord Strålfors omfattas av.

Läs mer om PostNords GDPR-program