Marknadstrender Digital transformation Kundupplevelse

Vår tids megatrender

För att skapa en framgångsrik scenarioprocess är det enligt Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) nödvändigt att organisationer identifierar vilka megatrender som kommer att påverka dem – och förbereder sig på vilka effekter de kan få för verksamheten. Nedanstående 14 strömningar i samhället räknar CIFS som vår tids megatrender.

Att förutse framtiden handlar till stor del om att ställa rätt frågor. Jämför skillnaden mellan att fråga hur en person tror att framtidens tandborste kommer att se ut med hur man tror att framtidens munhygien kommer att fungera. Kanske ersätts tandborstningen av en tablett?

”Om jag hade frågat människor vad de önskade sig hade de svarat: en snabbare häst.” – Henry Ford

I Trendsociologi 2.0 skriver författarna Louise Byg Jakobsen och Cathrine Frederiksen att först när man släppt den nuvarande lösningen och produkten kan man få upp ögonen för nya och disruptiva idéer.

Megatrender

1 Teknologisk utveckling. Ny teknik och digitalisering skapar nya möjligheter och affärer, till exempel med Internet of Things.

2 Globalisering. Globala flöden av information, teknik och produkter fortsätter att expandera.

3 Hållbarhet. Den globala medelklassen och ekonomisk tillväxt ökar behovet av hållbara lösningar. Se till att dina produkter är en del av en hållbar framtid och planera för en cirkulär ekonomi.

4 Ekonomisk tillväxt. I större delen av världen ökar den ekonomiska tillväxten och leder till en växande medelklass i framförallt Asien. Skapa produkter som svarar mot deras behov.

5 Kunskapssamhälle. Jordens befolkning får allt bättre tillgång till utbildning och information. Se till att du kan svara på frågor från pålästa konsumenter.

6 Acceleration & komplexitet. Livscykeln för affärsidéer, innovation och produkter blir kortare. Låt aldrig dina kunder vänta.

7 Kommersialisering. Privata aktörer erbjuder allt oftare tjänster som tidigare tillhandahölls av myndigheter eller frivilligverksamhet. Förbered dig på att verka inom nya områden.

8 Nätverkssamhälle. Människor påverkas allt mer av olika typer av digitala nätverk. Var beredd att samarbeta med människor och grupper som du inte samarbetar med idag.

9 Hälsofokus. Fokus på hälsa och välmående ökar och påverkar alla områden. Se till att dina produkter bidrar till en bättre hälsa för slutanvändaren.

10 Demografisk utveckling. Demografin förändras med ökande urbanisering, en på flera håll åldrande befolkning och förändrade familjestrukturer. Undersök hur slutkonsumentens behov och fysiska omgivning kommer att förändras.

11 Individualisering. Ökat intresse för personaliserade produkter och tjänster. Konsumenten förväntar sig skräddarsydda lösningar.

12 Polarisering. Mittensegmentet inom retail minskar. Det går en linje mellan low end och high end, de som har en produkt och de som inte har den. Som företag behöver man veta hur man vill positionera sig. Billiga lösningar eller exklusivt?

13 Immaterialisering. Vi går in i en tid med mindre fokus på konsumtion. Företag behöver se till att produkten eller tjänsten möter känslomässiga behov och gör skillnad för användaren.

14 Urbanisering. Miljarder människor flyttar från landsbygden och får städer och förorter att växa. Paradigmskiften när det gäller hur vi transporterar oss, handlar, jobbar och tillbringar vår fritid väntar.


Källa: Instituttet for Fremtidsforskning 2019

Mer från Content Hub

Hvor-gar-kunden_16-9.jpg

Vilken väg väljer kunden?

Med förändrade konsumentbeteenden och en snabb teknisk utveckling är det en fråga många söker svaret på. Copenhagen Institute for Futures Studies använder scenarioplanering för att förbereda sina klienter på flera möjliga framtider.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om trenderna inom digital kommunikation och hur du kan kommunicera mer effektivt.

Kom igång!