Marknadstrender Digital transformation Kundupplevelse

X-enheter ökar utrymmet för innovation

Med x-enheter kan storbolagen dra nytta av start up-bolagens snabbrörlighet samtidigt som ett lagom avstånd till moderbolaget ger muskler att skala upp verksamheten när tiden är mogen.

x-enheter-illustration-16-9.jpg

En exponentiell utveckling av teknologi och nya konsumentbeteenden ökar behovet av att innovera och utmana sin verksamhet. I dag har även storbolagen pressen på sig att utvecklas och förbättras. Men hur? En metod det talas mycket om just nu är x-enheter: genom att lösgöra utvalda avdelningar från befintlig struktur skapas mer svängrum för innovation. 

Man måste vara mer relevant i dag för det finns alltid någon som kan satsa mer.

– Om man är i ett läge där man försvinner från marknaden om man inte förändras finns en tydligare alternativ kostnad, men även en stabil verksamhet behöver förbättra sina tjänster för att inte hamna på efterkälken, säger Anna Simon, Team leader service design på itch Design. 

Tillsammans med kollegan Johan Rudberg, Strategy team lead, hjälper hon företag att följa med i den digitala utvecklingen. 

– Man måste vara mer relevant i dag för det finns alltid någon som kan satsa mer. I Kina kan 200 000 personer jobba uteslutande med eldrivna bussar. Det ökar den globala konkurrensen, säger Anna Simon.

Avstånd skärper blicken

Att jobba med x-enheter är ett sätt att möta marknadsförändringar och utveckla sina medarbetare. Avståndet till moderbolaget får man prova medvetet. För en del passar det att stanna kvar i befintliga lokaler medan andra mår bra av att även byta miljö. Ju mer extrem innovation, desto längre bort behöver man vara. 

Att bryta ut en x-enhet är en investering i processen. Förväntningar på ett resultat ska absolut finnas menar de, men inte för tidigt. 

– Det är sunt att sätta mål. Men man behöver ganska mycket tid för att göra saker man tar ut på marknaden. Efter två år ska satsningen vara självklar. Är den inte det får man börja om, säger Johan Rudberg. 

Han menar att det är rimligt att tro att man får iterera formatet två gånger eller fler innan idén är mogen att skala upp i moderbolaget. 

Men på vägen genereras värdefulla insikter om kunder och användare som också bör delas med kollegorna.

Anna Simon och Johan Rudberg på itch Design.

Lyckade exempel

Ett företag Johan Rudberg och Anna Simon gärna lyfter fram är den danska pumptillverkaren Grundfos. De mötte nyligen vd:n Fredrik Östbye på en konferens och upptäckte att de arbetade efter samma tankegångar. 

Grundfos utveckling av digitala tjänster sker på en externt placerad avdelning där team byggs kring idéer som ska testas med en överenskommen tidsram och dedikerad summa pengar. För företaget blev det början på en innovationsresa som lett till utvecklingen av uppkopplade pumpar och nya affärsmöjligheter. 

Vi vill kombinera det stora företagets stabilitet, resurser och kundbas med snabbheten från start up-världen.

Ett annat lyckat exempel är den egna kunden, ICAx som startades med syftet att stärka ICA Gruppens förmåga att använda digital teknik för att förbättra sina erbjudanden. För att få avstånd till moderbolaget var de under en period placerade i ett av itchs kontorsrum. 

– Strategiska samarbeten och externa byråer är för många ett sätt att inte jagas in i kärnverksamheten, säger Anna Simon. 

– Vi vill kombinera det stora företagets stabilitet, resurser och kundbas med snabbheten från start up-världen, säger Icas vd Per Strömberg i ett pressmeddelande.

X-enhet, labb eller innovationsenhet – strategierna för att möta den digitala utvecklingen är många. De senaste åren har ny teknik skapat utmaningar för flera branscher och det lär inte bli färre framöver. För att stå rustad inför framtiden menar Anna Simon och Johan Rudberg att det är nödvändigt för alla att fila på sina strategier för innovation och utveckling.

 

Fem principer för lyckade x-enheter

  1. Hitta rätt avstånd. Som ett gummiband beskriver Johan Rudberg och Anna Simon kontakten med kärnverksamheten. Genom att komma överens om en inriktning som strategiskt stämmer överens med moderbolagets prioriteringar skapas förståelse bland kollegorna, samtidigt som de befinner sig på -tillräckligt avstånd för att inte påverka processen. 
  2. Skapa flexibel resurssättning och tydliga resursskiften. En x-enhet behöver en flexibel expertis, där medarbetare hämtas in efter behov. Från idéfasen då x-enhetens team består av egna medarbetare till utvecklings- och lanseringsfasen då förankring i moderbolaget är nödvändigt.
  3. Ha realistiska förväntningar på risk och investering. I en idéfas kan riskprofilen vara högre och den investerade summan ses som en del av en utvecklingsprocess, men ju längre in i projektet man kommer, desto högre blir kraven på lönsamhet. 
  4. Sätt människan först. För att vara relevant gäller det att skaffa sig kunskap om kunder och användare. Lyssna på deras åsikter och bjud in dem i processen. För att nå hela vägen är det nödvändigt att utgå från människors drivkrafter och behov.  
  5. Överväg olika strategiska alternativ. Använd alla möjligheter för att nå ut till målgruppen, på egen hand eller genom strategiska samarbeten och förvärv.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om trenderna inom digital kommunikation och hur du kan kommunicera mer effektivt.

Kom igång!