Teknik 3D-print

Alla som tillverkar något fysiskt kommer att påverkas

7 frågor till Tomas Lundström, Head of 3D på PostNord Strålfors.

Tomas-Lundstrom_16-9.jpg

Inom vilka områden finns PostNord Strålfors kunder idag inom 3D-print?

–  Vi jobbar mot en rad olika segment, men fokus är framför allt på tre områden. Det handlar om egenförsörjning av reservdelar, industri och så kallad near medical, det vill säga kringutrustning som inte kräver medicintekniskt certifikat.

Vilka branscher påverkas mest av möjligheterna att 3D-printa sina varor eller delar av dem?

– Väldigt många branscher, fler än man kan tro. Alla branscher som tillverkar något fysiskt skulle jag säga kommer att påverkas av den här teknologin.

Hur bör företag förhålla sig? Vilka är vinnare och vilka är förlorare?

– Det finns egentligen inga självklara vinnare och förlorare. Det handlar mer om transformation, förmågan att ställa om sin verksamhet till den nya digitala distributionskedjan. Ska jag nämna en vinnare i dagens läge är det bilindustrin, som har jobbat med 3D-print i väldigt många år.

 

Kommer produktionen att flytta närmare konsumenterna?

– Tillverkningen kommer att flytta närmare slutdestinationen, helt klart. Vi kommer att se mycket mer lokal och hållbar produktion. Mycket av produktionen kommer att förflyttas från låglöneländer i Asien till mer lokalt i till exempel Europa. 3D-print möjliggör för företag att ”hämta hem” produktionen.

Det går att 3D-printa mat och bostadskvarter – vad är det häftigaste du har sett?

– Det häftigaste jag sett med mina egna ögon är nog implantat till kroppen, knäleder och så vidare. Det häftigaste jag sett i media och i andra källor är nog just byggnader, broar, hus och liknande. Det absolut mest intressanta är försöken att printa ett fullt fungerande människohjärta. Jag har faktiskt hållit i en mekanisk version, men man försöker printa en organisk version med hjälp av bioprinting.

Den pågående coronapandemin får industrier att stänga ner sin produktion och transporterna minskar dramatiskt. Kommer coronakrisen att påverka utvecklingen av 3D-print?

– Självklart, många företag kommer under krisen att inse hur sårbar en globaliserad distributionskedja är, där beroendet i stora delar ligger i Asien. Vi har fått kunder till oss som inte har kunnat få sina leveranser från Asien, just för att de fabrikerna har varit hårt påverkade. 

Man har också kunnat läsa om 3D-printar som går varma för att hjälpa sjukvården med allehanda utrustning. Vad gör ni på PostNord Strålfors?

– Vi har också börjat tillverka skyddsutrustning till sjukvården för att stötta i krisen. Vi printar visir åt personal inom sjuk- och äldrevården. Det känns väldigt bra att vi med hjälp av den här tekniken kan öka tillgången på välbehövd skyddsutrusning.

PostNord Strålfors 3D-printar skyddsvisir

 

Inspiration och fördjupning

3D-print_16-9.jpg

Så kan 3D-print förändra världshandeln

Kommer 3D-skrivarna att ersätta traditionella tillverkningsmetoder och ta död på den internationella handeln? Eller ser vi ett teknologiskifte som istället leder till ett uppsving i handeln? Därom tvistar experterna.

3D-print_16-9.jpg

Revolution i flera dimensioner

3D-print skapar affärsmöjligheter inom vitt skilda områden. Som läkare kan du planera en operation med printade röntgenbilder och som uppfinnare snabbt skapa prototyper. – Det är bara vår fantasi som sätter gränser, säger 3D-experten Tomas Lundström.

3D-print_Visir_16-9.jpg

PostNord Strålfors 3D-printar skyddsvisir åt sjukvården

PostNord Strålfors 3D-printar skyddsvisir till kunder inom sjukvård, äldreomsorg och närliggande verksamheter. Flera kunder visade snabbt intresse och nu printas visir i produktionsanläggningen i Rosersberg.

Producera det som behövs – när det behövs!

Upptäck fördelarna med en flexibel distributionskedja. 3D-print kortar ledtiderna från produktion till konsument samtidigt som behovet av lagerhållning minskar.

Våra 3D-printlösningar