Teknik 3D-print

Så kan 3D-print förändra världshandeln

Kommer 3D-skrivarna att ersätta traditionella tillverkningsmetoder och ta död på den internationella handeln? Eller ser vi ett teknologiskifte som istället leder till ett uppsving i handeln? Därom tvistar experterna.

Produktion inom landets gränser

Additiv tillverkning ger tillverkare och återförsäljare fördelar i form av minskad lagerhållning, färre transporter och att de slipper ligga ute med pengar i väntan på att varorna blir sålda. En utveckling där produktionen flyttas närmare konsumenterna kan slå undan benen för internationella underleverantörer.  För knappt tre år sedan publicerade det globala finansinstitutet ING en rapport som visade att de ökande 3D-utskrifterna skulle kunna utplåna nästan en fjärdedel av handeln över gränserna till år 2060.

I en värld där protektionismen breder ut sig försöker Storbritannien nu ställa om till efter brexit. Planen är att göra sig mindre beroende av import genom att producera mer inom landets gränser. Det som skulle göra detta möjligt är den nya tekniken. ”De tror mycket på 3D-skrivare”, förklarade den brittiska BBC-journalisten Andrew Neil nyligen.

Att tillverka en protes på traditionellt sätt åt någon som har amputerat sin arm kan ta flera veckor medan det tar några dagar att skriva ut en återskapad identisk kopia.

Andra är emellertid inte övertygade om att en revolution inom handeln är nära förestående. I en artikel som publicerats på World Economic Forum menar skribenterna Wolfgang Lehmacher och Martin Schwemmer att man måste se till mer än bara distributionskedjorna. Förmågan att hantera komplexitet och förändring är begränsad, menar de. Man måste också ta hänsyn en rad andra faktorer, som skatter, licenser, tillgången på kompetent personal, kostnader för mark och energi.

Inte minst måste man titta på lönsamheten. Fortfarande är det dyrt att 3D-printa varor i större volymer. 

Axel Nordin, lektor på Lunds universitet Axel Nordin, lektor på Lunds universitet.– Om man kan tillverka det på ett annat sätt än med 3D är det förmodligen billigare. Formsprutning och gjutning är fortfarande mest effektivt.

Det säger Axel Nordin, som är lektor på Lunds universitet och arbetar med maskinteknik och teknisk design på Lunds tekniska högskola. Han ser inte att världshandeln kommer att påverkas nämnvärt inom de närmaste tio åren.

– Inte i stort, men däremot inom vissa nischade branscher – det har det redan gjort.

Individuellt anpassade

Möjligheterna med 3D-print ligger framför allt i att kunna skriva ut komplexa komponenter som traditionella metoder inte klarar. Och att kunna göra individuellt anpassade produkter. Proteser exempelvis.

– Att tillverka en protes på traditionellt sätt åt någon som har amputerat sin arm kan ta flera veckor medan det tar några dagar att skriva ut en återskapad identisk kopia, säger Axel Nordin.

3D-print av protes
Additiv tillverkning innebär att produkten växer fram i lager på lager utifrån en tredimensionell datormodell.

Även hörapparater är en sådan skräddarsydd produkt, där tillverkningen mer eller mindre helt har gått över till 3D-utskift. En undersökning från Världsbanken, som fokuserar på just handeln med 3D-printade hörapparater, pekar på att teknologiskiften historiskt sett har lett till ökad produktion, tillväxt och mer handel. Studien är en av de första som undersöker faktiska effekter av 3D-print på världshandeln och visar att den nya tillverkningsmetoden inte alls ledde till att hörapparater slutade skickas mellan länder – tvärom steg efterfrågan och den globala handeln ökade.

Forskarna menar att det beror på att hörapparater inte väger så mycket och är enkla att transportera. En jämförelse med 35 andra varor visade att ju tyngre varan är desto mindre ökning av handeln. Skrymmande varor skulle därför vara mer intressanta att 3D-printa närmare konsumenterna, resonerar forsknarna.

För några år sedan började Adidas 3D-printa sportskor i Tyskland för att snabbare nå ut till sina kunder.

En annan bidragande orsak till den ökande handeln är att produktionsomställningen är relativt dyr. Investeringar behövs liksom högspecialiserad kompetens. Länder som tidigt anammade den nya tekniken, som Danmark, Schweiz och Singapore, står för den mesta exporten även om Kina, Mexiko och Vietnam har börjat plocka marknadsandelar.

3D-print används idag mest när det bara behövs enstaka eller några få exemplar. Axel Nordin lyfter också fram möjligheten att printa kortare serier – och att göra det snabbt. Det kan handla om varor som ska testas på en marknad, kanske 10 000–50 000 exemplar, innan man drar igång en större tillverkning.

Snabbfabrik i Tyskland

För några år sedan började Adidas 3D-printa sportskor i Tyskland för att snabbare nå ut till sina kunder. Detaljhandeln kunde beställa direkt utifrån sin försäljning och få levererat just vad som behövdes. Ledtiderna minskade med i snitt 66 procent. Men öppnandet av den tyska ”snabbfabriken” innebar inte att Adidas tänkte flytta hela sin produktion från låglöneländer i Asien. De 3D-printade skorna var ett komplement för att kunna producera snabba serier och tillgodose snabba behov nära kunderna.

3D-printing sko
3D-print kan ge kunden större möjlighet att själv utforma sin vara.

Trenden att kunden själv ska kunna utforma sin induvidualiserade produkt tar sig allt tydligare uttryck. Axel Nordin märker att många stora företag känner sig pressade av utvecklingen och försöker så långt de kan erbjuda olika tillval – träslag på panelen i bilen, navigationssystem, stereo etecetera. Här kan 3D-print ha en roll att fylla. Han nämner glasögon och smycken som möjliga områden där 3D-print skulle kunna slå igenom på bredare front.

Men allt viktigare för företagens del tror han det blir att skaffa rätt kompetens. Den produktutvecklare som vet att utnyttja den nya tekniken kommer att ha en konkurrensfördel. Den som förstår att komplexitet inte kostar mer att tillverka.

– Den gamla regeln att ju enklare geometri desto billigare tillverkning gäller inte längre, säger Axel Nordin.

Inspiration och fördjupning

Tomas-Lundstrom_16-9.jpg

Alla som tillverkar något fysiskt kommer att påverkas

Tomas Lundström, Head of 3D på PostNord Strålfors, svarar på 7 frågor om utvecklingen inom 3D-print och hur företag och branscher kan hantera utmaningar och möjligheter.

3D-print_Visir_16-9.jpg

PostNord Strålfors 3D-printar skyddsvisir åt sjukvården

PostNord Strålfors 3D-printar skyddsvisir till kunder inom sjukvård, äldreomsorg och närliggande verksamheter. Flera kunder visade snabbt intresse och nu printas visir i produktionsanläggningen i Rosersberg.

3D-print_16-9.jpg

Revolution i flera dimensioner

3D-print skapar affärsmöjligheter inom vitt skilda områden. Som läkare kan du planera en operation med printade röntgenbilder och som uppfinnare snabbt skapa prototyper. – Det är bara vår fantasi som sätter gränser, säger 3D-experten Tomas Lundström.

Producera det som behövs – när det behövs!

Upptäck fördelarna med en flexibel distributionskedja. 3D-print kortar ledtiderna från produktion till konsument samtidigt som behovet av lagerhållning minskar.

Våra 3D-printlösningar