Framtidens finansiella motorvägsnät

Lika enkelt som att skicka ett SMS. Det är det nordiska P27-samarbetets vision för betalningar över landsgränserna. Målet är en ny betalningsinfrastruktur som ska stärka handeln mellan de nordiska länderna.


Tim Wolff Jacobsen, Senior Vice President, Head of Payments vid Danske Bank och Danske Banks representant i P27 Nordic Payments.

Det är sex nordiska banker – Nordea, Handelsbanken, SEB, OP Financial Group, Swedbank och Danske Bank – som samarbetar för att utveckla en ny nordisk betalningsinfrastruktur. Målet är att göra det enklare, snabbare och mer säkert att hantera och administrera betalningar över de nordiska landsgränserna.

Vad står P27 för? P står för Payment och 27 är det samlade antalet invånare som berörs av initiativet – en betalningslösning för 27 miljoner människor.

Vi undrar hur långt projektet kommit, vilka fördelar det för med sig och vad du och din verksamhet ska vara uppmärksamma på – och vilka fördelar som P27 skapar på sikt? Vi har frågat Tim Wolff Jacobsen, som är Senior Vice President, Head of Payments vid Danske Bank och Danske Banks representant i P27 Nordic Payments.

För tung administrativ börda

Företag som idag handlar över nationsgränserna i Norden drabbas av tung administration. Det borde inte vara nödvändigt. Detta är en av anledningarna till samarbetet om enhetlig betalningsinfrastruktur.

– Vi har en stark tradition av samarbete i Norden, men på betalningssidan ligger vi efter, säger Tim Wolff Jacobsen.

Både format och krav varierar från land till land, vi talar om upp till nio olika system som behöver hanteras och som skapar mycket komplexitet mellan banker, nationella banker, andra betalningsleverantörer och kunder.

– Det är en orimlig börda för företag att behöva navigera i detta. Det ändrar vi på nu med P27, säger Tim Wolff Jacobsen.

Med en effektiv betalningsinfrastruktur stödjer vi gränsöverskridande handel. Genom att bryta ner de barriärerna som de olika infrastrukturerna skapar idag, kan vi öka handeln mellan de nordiska länderna.

Effektiv betalningsinfrastruktur

P27 kommer att stödja en strömlinjeformad fakturerings- och betalningsprocess. Avstämningar av transaktioner blir lättare och överföringar kan ske snabbare. Tim Wolff Jacobsen jämför arbetet med inrättandet av ett finansiellt motorvägsnät som fungerar enhetlighet över landsgränserna.

– Med en effektiv betalningsinfrastruktur stödjer vi gränsöverskridande handel. Genom att bryta ner de barriärerna som de olika infrastrukturerna skapar idag, kan vi öka handeln mellan de nordiska länderna.

– Detta är en modernisering och förenkling som gynnar företagen, men det är också en nödvändighet för oss i banksektorn så att vi kan fortsätta att vara relevanta för våra kunder, säger Tim Wolff Jacobsen.

Första steget mot en enklare vardag

Företagen kommer främst att se förändringarna i form av en enklare och smidigare vardag. Förutom att det blir mindre komplicerat eftersom det bara kommer att finnas en standard (ISO 20022), ger lösningen också en bättre möjlighet att lägga till referenser och att göra omedelbara betalningar i olika valutor. Det kommer att göra betalningsprocesserna mer strömlinjeformade och lättare att automatisera.

Viktigt att alla är med

De ledande bankerna i Norden har påbörjat arbetet med att etablera infrastrukturen, men alla banker kommer att kunna använda den och det är viktigt att få alla med på tåget.
– Det är först när alla använder P27-lösningen, som vi kan stänga av de gamla lösningarna.

Vi startar loket, men vi ska helst ha alla med på tåget, så att vi löser utmaningarna tillsammans och kan dela på nödvändiga investeringarna, samtidigt som alla kunder kan dra nytta av de förenklade lösningarna, förklarar Tim Wolff Jacobsen.

När infrastrukturen är på plats och de grundläggande transaktionsprocesserna är optimerade, kommer P27-infrastrukturen fungera som en solid grund för innovativa lösningar.

Samtidigt kommer vi att se att företag tänker ännu mer på betalning i kundresan och lättare kan skala sina lösningar och produkter över hela Norden. Betalning blir en integrerad del av den totala upplevelsen för kunden.

Fundament för innovativa lösningar

– P27-infrastrukturen kommer att förändra vårt sätt att tänka betalning eftersom den blir osynlig och sker automatiskt. Bankerna kommer att tänka i termer av nya betalningslösningar högst upp i infrastrukturen, säger Tim Wolff Jacobsen.

Samtidigt kommer vi att se att företag tänker ännu mer på betalning i kundresan och lättare kan skala sina lösningar och produkter över hela Norden.

– Betalning blir en integrerad del av den totala upplevelsen för kunden, vilket lätt kan bli en konkurrensparameter i helhetsbilden, fortsätter han.

Två enkla scenarier är hyrbilar som betalas baserat på användning eller tåg och bussar som automatiskt registrerar passagerarnas resor. Att bygga ihop Internet of Things med omedelbara betalningar öppnar för en mer dynamisk delningsekonomi. I framtiden äger vi allt färre saker och betalar bara för det vi använder.

När blir P27 verklighet?

– Enligt vår plan kommer de första transaktionerna att äga rum under våren 2022. Detta följs av en migrationsplan som pågår till slutet av 2023. Regleringar inom betalningsområdet kan emellertid ha stor inverkan på projektprocessen, vilket kan påverka schemat. Däremot har Norge för tillfället valt att hålla sig utanför samarbetet, men P27-samarbetet hoppas att de kommer att gå med framöver. Tills det sker måste de hålla den nuvarande norska infrastrukturen igång.

Hur förbereder vi oss för P27?

– P27 kommer i framtiden att använda ett standardformat, ISO20022 XML. Om du inte redan använder XML är det en bra idé att rådfråga din ERP-leverantör eller IT-avdelning om vilka fördelar ett byte till XML-format för med sig. Om du redan använder XML är skiftet inte riktigt lika stort, men din lösning måste eventuellt anpassas till nya betalningsprodukter.

Du kan följa utvecklingen löpande via P27-samarbetets hemsida.

Mattias-Noren_Round_480x480.jpg
Mattias Norén
Head of Strategy and Business Development, PostNord Strålfors

”För att kunna skapa sammanhängande lösningar för våra kunder, arbetar vi på PostNord Strålfors redan idag strategiskt med olika betalnings- och faktureringsinfrastrukturer. P27s vision innebär att det i framtiden blir mycket enklare att skapa förutsättningar för bättre användarupplevelser. både för våra kunder och för slutkonsumenterna. Det upplever vi som mycket positivt. ”

Behöver du hjälp att komma igång?
Med våra Payment Management-lösningar tar du bort komplexiteten med digital fakturering och kan ägna tid åt att bygga en bättre kundupplevelse – och i slutändan även en bättre affär. Kontakta våra experter, så hittar vi tillsammans de betalningslösningar som passar ditt företag allra bäst.

Skicka ett meddelande

Våra lösningar inom Payment Management

Mobilfaktura-16-9.jpg

Mobilfaktura

Vill dina kunder själva bestämma hur de ska betala fakturan? Med mobilfaktura får de flera olika betalningsmöjligheter direkt i telefonen – snabbt och enkelt.

Internet-Bank-Invoice_16-9

Internetbankfaktura

Internetbankfaktura är en fakturakanal som över 3,6 miljoner svenskar använder idag. Kunderna kan betala sina räkningar när de själva vill. Enkelt och säkert.

Payment-in-DMB_16-9.jpg

Betalning i digitala brevlådor

Betalningar direkt i en digital brevlåda eliminerar risken för felbetalningar och sena inbetalningar minskar. Det ger dig ett bättre pengaflöde.

3-1_swish.jpg

Swish

Swish är den populäraste mobilbetalappen i Sverige med sex miljoner användare. Den ger dina kunder möjlighet att betala med bara några tryck på mobilen. Snabbt, tryggt och enkelt. 

Paper-Invoice-puff-16-9.jpg

Pappersfaktura

Den traditionella pappersfakturan är enkel att målgruppsanpassa. Det är en trygg och populär betalform som smidigt kan kopplas till digitala tjänster.