Att jobba hos PostNord Strålfors

PostNord Strålfors framgångar skapas av våra medarbetare. Deras kompetens och erfarenheter utgör våra viktigaste framgångsfaktorer.

Karriar_875.jpg

Inom PostNord Strålfors arbetar vi systematiskt för att förbättra och utveckla vårt ledarskap och medarbetarskap. Vi uppmuntrar och stödjer våra medarbetare i deras professionella utveckling genom att våra ledare genomför årliga medarbetarsamtal och där de arbetar och leder sin verksamhet enligt sina målkontrakt. Där de har fokus på att stödja och vid behov kompetensutveckla medarbetarna så vi kan ge rätt stöd och support till våra kunder.

Våra ledare ansvarar för att medarbetarna har individuellt anpassade utvecklingsplaner. Våra medarbetare och deras kompetens bidrar till och är en framgångsfaktor för vår framgång som företag.