Bransch

Med tydlighet som mål

Falck Assistans vill bli tydligare i sin kommunikation. Med hjälp av enhetligt utseende och en teknisk plattform från PostNord Strålfors ska det vara lätt att identifiera Falck Assistans som avsändare.

Falck_Assistance_1_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Företaget

Falck Assistance är en division inom Falckkoncernen som grundades i Danmark 1906. Falck arbetar på bred front med assistens, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Falck är Nordens största entreprenör inom räddningstjänst, Europas största privata ambulansoperatör och största privata brandväsen.

Utmaningen

Varje år har Falck Assistance i Danmark 1,5 miljoner skriftliga kontakter med 860 000 kunder. Dessa kundkontakter kan se ut på en mängd olika sätt. Det visade sig till exempel att det fanns uppemot 800 brevschabloner.

Företaget ville optimera budskapet. Utmaningen var att få ett mer enhetligt utseende, en röd tråd, i korrespondensen. Kunden skulle omedelbart kunna identifiera Falck Assistance som avsändare oavsett om kommunikationen förs genom brev, e-post, e-Boks eller webbportal.  

Lösningen

Det gjordes en generell översyn av kommunikation, ned till minsta kommatecken. Starten var en analys som Relationshuset Gekko gjorde av kommunikationen mellan Falck och kund när en kund sade upp sitt Falckabonnemang. Därefter växte projektet och Strålfors kom med i arbetet. En livscykel har tecknats för alla produkter, tonen i breven har analyserats noggrant och det visuella uttrycket har genomgåtts. Strålfors har tillhandahållit den tekniska plattformen.

Framtiden

På sikt ska denna lösning implementeras i andra divisioner i Falck. Det arbetas också med att systematisera och arkivera kommunikationen. När en kund ringer kundtjänsten ska kundtjänstmedarbetaren på sin skärm kunna se det brev som kunden sitter med i handen. Systemet är moduluppbyggt och kan därför anpassas till nya kanaler i framtiden.