Bransch Offentlig förvaltning

Slumpen avgör lumpen

I centrum står en tombolatrumma. Daniel drar ett kort, drar bort kontrollremsan och läser 27 972. Numret innebär att han är frikallad från att göra sin militärtjänstgöring. I Danmark är det nämligen lotten som avgör vem som ska göra värnplikt.

Forsvarets-Rekruttering_16-9.jpg

Verksamheten

Det danska värnpliktsystemet har existerat sedan 1849. Forsvarets Rekruttering är en del av det danska försvaret och har hand om uttagningen av värnpliktiga i Danmark.

Numera är det betydligt fler personer än vad som behövs som varje år bedöms vara lämpliga att göra värnplikt. Därför avgör lotten vem som får göra värnplikten.

Utmaning

Alla män blir automatiskt inkallade det år de fyller 18 år. Vid Försvarets Dag – mönstringen – som arrangeras nästan varje dag under året på fem rekryteringscenter över i hela landet, får de som blivit bedömda som lämpliga dra en lott i en tombola. Den som drar en nitlott behöver inte göra värnplikt. Den som ska göra värnplikten får möjlighet att önska var den ska genomföras.

Tidigare satt personalen och rullade papperslappar till lotter inför varje sessions.
Sedan 2001 har PostNord Strålfors tagit över och använt sig av matrisprint. Lotterna hade karbon mellan sidorna. Matrisprintern kan beskrivas som en gammaldags skrivmaskin med färgband – bara större. Den var dock gammal, det var svårt att hitta reservdelar till och har nu ersatts av arkprint.

Lösning

Den gamla lösningen bestod av två printjobb: både print av lotter på matrixprint och print av kontrollista på rullprinter. Den nya lösningen med arkprint gjorde kontrollistan överflödig.

Resultat

Lotten är numera ett kort med ett nummer som aspiranten drar från en tombola.
– Den nya lösningen har medverkat till att hela proceduren har blivit snabbare, billigare, säkrare, säger Mogens Rosenlund Nielsen, avdelningsledare, Forsvarets Rekruttering.

Framtiden

Värnplikten i Danmark har varit omdiskuterad. Efter försvarsavtalet från december 2012 är det nu klart att värnplikten blir kvar. Antalet värnpliktiga per år skärs dock ner från 5 000 till 4 200. Lottningssystemet förväntas överleva efter reformen.