”Med den här lösningen slipper vi oroa oss”

Över 400 000 norrmän är registrerade som spelare hos Norsk Rikstoto, som har 1 570 ombud runt om i Norge.
– Vi ska vara där norrmännen rör sig och det betyder att vi måste ut i exempelvis dagligvaruhandeln som har öppet också på kvällar och helger, säger Carl Fredrik Stenstrøm, direktör för teknisk drift.

Företaget

I Norge delar staten ut tillstånd till spelbolagen och Norsk Rikstoto har koncession på allt spel på hästar. Norsk Rikstoto har också i uppdrag att återföra så mycket pengar som möjligt till den aktiva delen av hästsporten. Det sker i form av premier, uppfödarpengar, avel och forskning. 2010 överfördes 620 miljoner kronor till hästsporten i Norge.

Utmaningen

Norsk Rikstotos viktigaste inkomstkälla är ombuden som drar in över 75 procent av intäkterna. Det är också via ombuden som flest nya kunder rekryteras, även om Norsk Rikstoto också växer på nätet.

För att fortsätta växa måste Norsk Rikstoto hitta fler kunder. Detta gör man genom att hitta nya målgrupper.

– En ny grupp som vi identifierat och satsar mycket på är de som spelar V75 på så kallade Lyntoto-maskiner. Maskinerna kräver inga förkunskaper och skriver automatiskt ut en unik kupong till varje spelare.

Nya målgrupper ställer också högre krav på närvaro. Idag har Norsk Rikstoto 1 570 ombud, men till 2015 ska de vara 2 000.

– Vi ska vara där norrmännen rör sig och det betyder att vi måste ut i exempelvis dagligvaruhandeln som har öppet också på kvällar och helger, säger Carl Fredrik Stenstrøm.

Lösningen

Norsk Rikstoto utvecklar själv spelterminalerna i vilka kvittopapper och bongar från PostNord Strålfors sedan används.

För Norsk Rikstoto är papperskvaliteten otroligt viktig. Efter att papperet printats i deras maskiner ska det också gå att skanna igen när kunden kommer tillbaka och visar upp sin bong.

– PostNord Strålfors är världsledande inom det här området och vi är kunder eftersom det är viktigt för oss att allt fungerar som det ska, säger Carl Fredrik Stenstrøm.

Resultatet

PostNord Strålfors levererar också logistik till Norsk Rikstoto. Terminaler, monitorer och butiksinredningar sampackas och skickas tillsammans med kvittorullar och bongar Norsk Rikstotos återförsäljare i hela landet.

– Fördelen för oss är att vi slipper välja leverantör, jämföra priser och oroa oss för att saker och ting inte kommer fram i tid. Allt det sköter PostNord Strålfors, säger Carl Fredrik Stenstrøm.

Framtiden

Digitala lösningar håller på att ta över informationen hos ombuden helt och hållet. Plakat, program och annan pappersinformation är nästan helt ersatta av infoskärmarna. Samma information speglas på våra webbsidor.

– Dessutom har 25 000 användare registrerat sig för en ny mobillösning. Här finns en stor potential, säger Carl Fredrik Stenstrøm.