Ett lyckat val – på flera sätt

Då PenSam, ett danskt pensionsfondssamarbete, för första gången skulle genomföra ett val av medlemsrepresentanter behövde de en teknisk lösning. Samtidigt ville de engagera så många medlemmar som möjligt i valet.

Företaget

PenSam bildades 1986. Då som ett administrativt samarbete mellan fyra pensionsfonder för offentliganställda löntagare. Sedan dess har PenSam vuxit med flera verksamheter och idag har drygt 360 000 danskar ett pensionskonto, ett bankkonto eller en försäkring där.

Utmaningen

Det första samlade valet i PenSams historia genomfördes under 2011/2012. Åtta medlemsgrupper hade blivit fem och alla representanter skulle väljas samtidigt, någonting som inte visade sig vara helt enkelt. Varje medlemsgrupp har ett antal representanter i ett antal valkretsar, hur många varierar mellan 10 och 220 respektive 5 och 34.

PenSam behövde en teknisk lösning för att hantera de olika förutsättningarna. Dessutom var målet att få så många som möjligt att engagera sig och kandidera i valet.

Lösningen

PenSam bestämde sig för att genomföra hela valet elektroniskt men fick rådet av PostNord Strålfors att även skicka brev parallellt. Ett bra råd, skulle det visa sig. Dels fungerade utskicken med information och klistermärken med olika uppmaningar till engagemang väldigt bra för att locka kandidater. Dels valde sedan långt över hälften av de som röstade att göra det via valsedel genom posten istället för på nätet.

PostNord Strålfors gjorde kampanjsidan för valet, som egentligen var helt skild från PenSams vanliga webb men hade precis samma utseende och manér för att ingen förvirring skulle uppstå hos besökarna.

Resultatet

Valet blev en succé.
– 956 kandidater ställde upp, det var långt över förväntan, säger Trine Gammelgaard Stuhr, ledningssupportchef med ansvar för valet.
I 68 av 84 valkretsar blev det kamp om platserna – något som man på PenSam aldrig varit med om tidigare.
– Det var vi helt vilt glada för, säger Trine Gammelgaard Stuhr.
I samband med att informationen om valet gick ut blev det också tydligt för PenSams tjänstepensionskunder vilken medlemsgrupp de tillhörde. En effekt av valet var också att medelåldern på representanterna sjönk med flera år och att fler kvinnor än tidigare valdes in.

Framtiden

Då nästa val genomförs kommer PenSams medlemmar automatiskt att ställa upp som representant i den kommun där de arbetar, istället för i den kommun där de bor. Det är något som inte var möjligt första gången eftersom den informationen helt enkelt inte fanns i PenSams system. När det är dags för ett nytt val om några år är den största delen av jobbet redan gjort.
– Då vet vi exakt vad och hur vi ska göra, säger Trine Gammelgaard Stuhr.