Bransch Icke-statliga organisationer

”Vi måste nå ut till alla medlemmar”

LOfavør är den norska fackföreningen LO:s förmånsklubb. Den sköts av SpareBanke 1, som siktar på att klubben ska bli Norges mest kända förmånsklubb.

Sparebanke1_Heidi Myhr_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Utmaningen

LOfavørs största utmaning just nu är att nå ut med sitt koncept till medlemmarna.

– En undersökning från 2008 visar att bara en av tre känner till konceptet, berättar Heidi Myhr, daglig ledare på SpareBank 1 som administrerar LOfavør åt fackföreningen LO. Undersökningen visade också att medlemmarna tyckte att LOfavørs erbjudande var något otydligt.

– Vi ska bli attraktivare genom att erbjuda mer återkommande produkter. Konceptet har byggts på efter hand som LOfavør vuxit. Det är först nu som vi tar ett helhetsgrepp och reder ut vad vi ska erbjuda medlemmarna.

Alla produkter i LOfavør måste överensstämma med LO:s etiska regler.
– Vi planerar också hur vi ska växa. Och vi har gjort en konkurrentanalys som visade att vårt koncept har bredast innehåll, men att vi har hård konkurrens på många produkter. Vår vision är att vi ska vara den mest kända förmånsklubben i Norge 2013.

Lösningen

Nya LO-medlemmar får information om LOfavørs erbjudanden i det första medlemsutskicket. Samma information bladas i utskicken som innehåller nytt kort. Ett sådant brev får medlemmarna var tredje år.

– Men vi når inte alla medlemmar tillräckligt ofta genom våra ordinarie utskick.
Därför har man jobbat fram en handlingsplan för att kommunicera LOfavør-konceptet. Den består av tre tydliga steg:

1) utveckla konceptet och skapa en strategiplan
2) informera alla medlemmar
3) masskommunikation

– Vi bygger från grunden. För att sprida information om förmånskonceptet till så många som möjligt måste vi också långt ner i organisationen. Då blir vårt jobb att stötta de lokala fackföreträdarna runtom i landet. De berättar helt enkelt om konceptet för sina kollegor och har också enkla foldrar som de kan dela ut till alla som är intresserade. Förbunden har också medlemstidningar som kan bära vårt budskap om LOfavør.

När den grundläggande informationen är klar är det dags för en mer publik lansering.
– Det är först när vi skapat en medvetenhet om oss som masskommunikation ger resultat. Då tänker vi gå ut mer publikt i till exempel dagspress eller på radio. På så sätt hoppas vi hitta många medlemmar som idag inte känner till oss, säger Heidi Myhr.

Resultatet

– Vi har precis börjat vårt stora arbete och har ännu inte sett några större skillnader. Men grunden är lagd och nu ska vi jobba vidare.

Medlemsdatabasen för LOfavør finns hos SpareBank 1 och PostNord Strålfors står för produktion och utskick av medlemskort samt information om LOfavør till medlemmarna. PostNord Strålfors sköter också fakturahotell samt ett elektroniskt arkiv. Medlemsregistren är inte offentliga uppgifter, så det finns hårda krav på säkerheten. Sparebank 1 har därför tillsammans med PostNord Strålfors gjort en riskanalys och därefter anpassat produktionen så att den lever upp till alla krav.

Framtiden

Informationsflödet mellan LO-förbunden, SpareBank 1 och PostNord Strålfors är komplext och Heidi Myhr har identifierat ett par brister som hon hoppas framtiden ska lösa.

– Till exempel är förbunden lite dåliga på att uppdatera sina databaser. De missar också ofta att skicka info till varandra om en medlem byter jobb – och därmed också förbund. I framtiden ser hon ett onlinesystem hos fackförbundet som uppdaterar alla inblandade dagligen.

– I ett sådant system skulle nya medlemmar kunna anmäla sig direkt på webben och den nya informationen skulle omedelbart nå oss och sedan gå vidare till PostNord Strålford som printar och skickar ut ett medlemskortsbrev. En annan effekt blir att adressändringar, e-post- och mobilnummerändringar kan skötas automatiskt.