TNS Gallup omvandlar data till rätt svar

Idag räcker det inte att veta vad kunden köper. Du måste också veta när och varför. Undersökningsföretagen TNS Gallup har många utmaningar. PostNord Strålfors hjälper dem med allt från enkätdesign till inläsning av data.

TNS_Gallup4_875x580.jpg

Företaget

TNS Gallup har sedan 1945 beskrivit det finska folket i grafer och statistik i olika opinions- och marknadsundersökningar. Idag utförs många av undersökningarna via internet. Över hälften av den dryga miljonen intervjuer företaget genomförde 2009 gjordes i en webbläsare och antalet webbintervjuer stiger hela tiden. Ytterligare 200 000 intervjuer genomfördes via mail och cirka 300 000 i telefon.

Utmaningen

Internet har underlättat för undersökningsföretagen, men samtidigt har konkurrensen hårdnat och marknaden är idag mycket fragmenterad. Kunderna vill ha mer än bara ett resultat – det räcker inte att veta vad kunden köper, man måste också veta varför och när han eller hon kan tänka sig att köpa det nästa gång.

TNS Gallup måste in i företaget som de jobbar för och verkligen förstå vad de behöver för typ av kunskap.

– 1997 hade vi mellan fem och tio personer som matade in data manuellt. Det var då vi startade dataskanning. 2005 hade mängden data stigit så mycket att skanningen outsourcades, säger Ilkka Rainio.

Lösningen

TNS Gallup har köpt print och utskick av Strålfors sedan 2005, men som skanningkund är de relativt nya. Det samarbetet inleddes i början av 2010 och det tog sex månader från start till skarp produktion.

När undersökningarna beställs av TNS Gallups kunder gör Strålfors layouten, printar och skickar ut dem. När de kommer tillbaka med vändande post skannar Strålfors och skickar resultaten till TNS Gallup.

– Det är enklare för oss att jobba med bara ett företag hela vägen från design till inläsning av data, säger Ilkka Rainio.

Resultat

TNS Gallup använder paneler som man regelbundet skickar undersökningar till. Där är svarsfrekvensen 50 procent. Ofta finns möjligheten till en liten vinst kopplad till frågorna.

Färg och layout kan också påverka svarsfrekvensen.
– Men det går inte att säga vad som är bäst. Det fungerar inte så. Olika tekniker är bra vid olika tillfällen, säger Ilkka Rainio.

Framtiden

Grundproblemet är att folk inte har tid att delta i undersökningar idag. Nu måste man köpa dem eller fånga dem när de känner att de har tid. Lösningar med mobiltelefonen är ett sätt att komma tillrätta med det problemet.

– I framtiden funderar vi på mobila plattformar. Mobiltelefonen blir smartare och mer webbaserad. Folk har dessutom ofta mer ledig tid med mobilen, de kanske pendlar eller har den i soffan på kvällen, säger Ilkka Rainio.

En annan teknik är så kallade hybridintervjuer, att man kombinerar olika tekniker för att få kontakt
– Vi ringer till exempel upp, förklarar och frågar om vi kan skicka e-post med en länk till en webbundersökning.