Bransch Telekommunikation

Portooptimering lönsam affär

Porto är en tung post för många företag. Telenor Danmark lyckades spara två miljoner kronor om året på att gå över till företagspost, men det krävdes en anpassning av faktureringssystemet. Telenors krav var att kunderna inte skulle märka av övergången till företagspost och att betalningsfristerna inte fick bli kortare.

Telenor_Kirsten_Norre_Kristiansen_01_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Företaget

Telenor Danmark bildades genom en sammanslagning av mobilföretaget Sonofon och bredbandsleverantören Cybercity. Sonofon köpte upp Cybercity 2005. Fyra år senare samlades bolagen under Telenor.

Telenor Danmark har över 2 000 medarbetare och är en del av Telenor Group som finns i 14 länder med sammanlagt 40 000 anställda. Telenor har drygt 20 procent av den danska mobilabonnemangsmarknaden och 18,7 procent av marknaden för mobilt bredband, det vill säga rena dataabonnemang. Siffrorna är från andra halvåret 2009. De största konkurrenterna är TDC, Telia och Telmore.

Utmaningen

Telenor Danmark ville spara pengar genom att använda sig av företagspost. Det var oerhört viktigt att kunderna inte skulle märka av förändringen genom att betalningsfristerna blev kortare. Det fanns flera problem när Telenor i samarbete med PostNord Strålfors började undersöka möjligheterna att göra besparingar på portokostnaderna.

Inom Telenor fanns till exempel två olika system för fakturering – ett för mobilkunderna i gamla Sonofon och ett för bredbandskunderna i Cybercity. Mobilfakturorna samlades in och sändes ut 12 fasta dagar i månaden, bredbandsfakturorna varje dag. Mobilfakturorna sändes ut med B-post, bredbandsfakturorna med A-post. Dessa måste anpassas till varandra.

Lösningen

Lösningen blev en uppsamlingsmekanism, som två gånger i veckan samlade in fakturor från bägge systemen. Tre dagar i veckan lämnas breven till posten. Samtidigt förlängdes betalningsfristen något för kunderna. Flera avdelningar hos Telenor var inblandade i projektet för att fånga upp olika aspekter och eventuella problem.

Resultatet

Med den nya portooptimeringen finns en streckkod invid varje adress på de fakturor som skickas ut. Annars märker kunder ingen förändring. Den totala besparingen på portot beräknas till två miljoner danska kronor om året, det vill säga tio procent.

Framtiden

Brev med fakturor utgör en stor del av de brev som årligen sänds ut till Telenors kunder.
Men det sänds också riktigt många brev i förbindelse med kundernas order på telefoni och bredband. Därför är det naturligt att nästa fas av projektet – ”Företagspost!” – fokuserar på övriga kundbrev. Förväntningarna är stora på att uppnå en liknande besparing här.