Brämhults Juice
– från order till frukostbord

Väl fungerande EDI-kopplingar är livsviktigt när man arbetar med färskvaror. Brämhults Juice använder EDI för affärstransaktioner med de flesta av sina större kunder och leverantörer. Erfarenheten hos PostNord Strålfors var avgörande när lösningen togs fram.

Mer om EDI och Business Integration Management
Bransch Tillverkningsindustri

Var dag, året runt, pressar Brämhults Juice de frukter och grönsaker som är bäst för säsongen. Redan nästa morgon körs juice och smoothies från fabriken utanför Borås och hamnar på butikernas hyllor. Inget finns i lager. PostNord Strålfors levererar EDI-lösningar för de tidskänsliga orderhanteringarna och leveranserna.

Företaget

Brämhults Juice AB är ett svenskt livsmedelsföretag som grundades 1947. Från början såldes nypressad morotsjuice. Idag finns ett 20-tal juicer och smoothies i sortimentet. Sedan 2007 ingår Brämhults i den tyska koncernen Eckes-Granini.

Utmaningen

Eckes-Graninis strategi är att expandera internationellt genom att köpa upp ledande europeiska varumärken och skapa lokala samarbeten. Idag säljer företaget juice i över 80 länder och har dotterbolag i 14 länder.

– De uppköpta företagen har alla haft sina egna, individuella organisationer som behövde samordnas. Eckes-Granini vill strömlinjeforma processen, så alla jobbar lika. Med samma IT-system och processer blir allt mer transparent och tillförlitligt. Det ska vara enkelt att se vad som sker i företaget, säger Jari Metsäranta, IT-chef hos Eckes-Granini i Finland.

2010 lanserades därför IT projektet HiScore. I koncernen bildades ett team som samarbetade över landsgränserna med implementering av koncernens gemensamma affärssystem (ERP) i de olika företagen. För Brämhults Juice började förberedelserna under 2013 och i september året därpå togs den nya plattformen i bruk.

Väl fungerande EDI-kopplingar är livsviktigt när man arbetar med färskvaror. Brämhults Juice använder EDI för affärstransaktioner med de flesta av sina större kunder och leverantörer. De får sina ordrar via EDI på morgonen genom ERP-systemet, producerar den beställda juicen under dagen och natten och kör sedan ut allt nästa morgon.

– Det är ett känsligt flöde och allt måste fungera prickfritt, annars påverkar det företagets leveranser, säger Jari Mätseranta.

Lösningen

Brämhults hade sedan tidigare ett samarbete med PostNord Strålfors kring EDI-lösningar i Sverige, delar av Danmark och Norge. Det smidigaste när Brämhults blev en del av Eckes Granini var att fortsätta detta samarbete. Det visade sig vara mycket fördelaktigt.

– Att bygga en ny EDI-lösning tar normalt sett ganska så lång tid, även om det handlar om en standardlösning för order och faktura. Genom att bygga vidare på den befintliga lösningen behövde vi inte störa våra kunder med ett nytt projekt, säger Jari Metsäranta och fortsätter:

– Inom EDI är det viktigt med professionella nätverk hos olika kommersiella partners, och PostNord Strålfors kunde bidra med alla sina existerande kontakter och specialister. Där har vi sparat mycket tid och pengar.

PostNord Strålfors har varit en bra partner menar Jari Metsäranta.

– Att välja PostNord Strålfors var ett väldigt lyckat beslut. Den dagliga supporten fungerar bra och eventuella nya kunder kan enkelt kopplas till via redan befintlig EDI-lösning. Vi behöver inte uppfinna hjulet utan jobbar med experter vi kan lita på. Vi fick mycket erfarenhet, redan från start.

Resultatet

Axfood, Coop i Danmark och ICA är några av de dagligvarukedjor som länkas samman med Brämhults Juice via PostNord Strålfors.

ICA samlar till exempel in alla beställningar från sina hundratals butiker en gång per dag. Dessa sätts ihop till en EDI-order som sorteras per distributionscenter. Denna information skickas sedan till Brämhults.

– När kunden skickar sin order till oss, levereras den automatiskt på morgonen via PostNord Strålfors. Vi kontrollerar ordern och startar produktionen, säger Jari Metsäranta.

Juicen är klar att levereras nästa morgon. Ett så kallat ”despatch advice-dokument” skickas från Brämhults till ICA med alla uppgifter om leverans- och produktionsdata. När en lastbil med juice kommer in till ICA, kan de lasta av och kolla att allt stämmer enligt datan i detta dokument. Även kvitto och faktura skickas via EDI efter leveransen.

Framtiden

Jari Metsäranta ser hur det i framtiden blir allt fler internationella samarbeten och därmed större behov av automatiserade transaktioner.

– EDI-lösningar är inte bundet till ett land. Det finns en global standard för all affärsverksamhet. Det skulle vara verkligt intressant om PostNord Strålfors kunde erbjuda en lösning för Eckes-Granini i hela Europa, säger han.

Ta del av vår kunskap
Att arbeta med EDI och Business Integration Management innebär att ta ställning till viktiga frågor som berör ditt företags framtid. Vi har 40 års erfarenhet från alla branscher och kan därför vara ditt bollplank i alla diskussioner. Kontakta oss för helt kostandsfri rådgivning..

Kontakta oss

 

Fler kundcase och fördjupningar

Pagen_16-9.jpg

Pågens brödbak skapar många transaktioner

Att sälja en så viktig basvara som bröd på flera olika marknader för med sig en enorm mängd dagliga affärstransaktioner och stora mängder fakturor. Pågen använder sig av PostNord Strålfors som operatör för all EDI-kommunikation.

16-9-business-integration-management.jpg

EDI från PostNord Strålfors

EDI är strategi. En välplanerad EDI-lösning hjälper ditt företag att postitionera sig för att göra rätt affärer i framtiden.