Digitala röster blev succé

Vad gör man när antalet medlemmar i en organisation ökar, men deras engagemang minskar? Den utmaningen stod danska fackförbundet Dansk Metal inför.

Organisationen

Dansk Metal är en fackförening för personer i Danmark som arbetar med teknik och mekanik. Inför årsskiftet 2013/2014 hade man 111 000 medlemmar.

Utmaningen

Antalet medlemmar som röstade i de fackliga omröstningarna hade en nedåtgående trend. År 2012 var fackförbundet nere på en nivå under 25 procent röstande.

För att vända den negativa trenden bestämde man sig för att inför röstningen 2014 göra en kommunikationsinsats. Målet var att bättre nå ut med informationen om omröstningen och att få fler medlemmar att rösta.

Lösningen

Ett år innan den kommande omröstningen analyserade Dansk Metal sin medlemsdatabas och delade upp medlemmarna i olika målgrupper. Dessa baserades bland annat på ålder, antalet verksamma år, kollektivavtalstillhörighet, och bostadsort. Tidigare omröstningar hade nämligen visat att kommunikation som fungerade bra på Bornholm fungerade mindre bra i Köpenhamn.

– Genom att ha en högre förståelse för olikheten bland våra medlemmar kunde vi hitta olika metoder för att nå de olika målgrupperna. Det är stor skillnad på livsstilen hos en person som arbetat ett helt yrkesliv och en person som precis kommit in på arbetsmarknaden, säger Anders Laubjerg, representant för Dansk Metal.

Inför valet postade Dansk Metal därför 80 000 röstsedlar, vilka kompletterades med digitala röstsedlar.

– Våra medlemmar kunde rösta direkt på vår webb, via ett sms eller ett e-mail med en webblänk. Onlinesatsningen gjorde det möjligt för alla medlemmar att följa omröstningen dygnet runt, vilket var en nyhet.

Den som ville kunde även lämna sin röst hos någon av Dansk Metals 1 200 ombudsmän. Dessa fanns utspridda i de olika regionerna och inom olika yrkesområden. Hos ombudsmännen kunde medlemmarna identifiera sig med hjälp av ett plastkort och lämna sin röst genom att ombudsmannen skannade en QR-kod.

– Själva röstkampanjen pågick i 17 dagar. Ombudsmännen gjorde det enklare för medlemmarna att rösta där och när det passade dem bäst – på jobbet, på fritiden eller på helgen. Ombudsmännen blev också en personlig kontakt att ställa frågor till, säger Anders Laubjerg.

Resultatet

Röstresultatet visade att satsningen var en succé. Den generella röstprocenten fördubblades mot tidigare röstår. Bland de yngsta medlemmarna under 30 år ökade röstprocenten med hela 116 procent.

En annan förändring från tidigare omröstningar var att bara 25 procent av rösterna kom in med brev jämfört med 40 procent under omröstningen två år tidigare.

Framtiden

– Vi kommer att fortsätta att skicka ut röstinformation med brev. Men många av våra medlemmar mellan 20 och 30 öppnar inte brevet, det fick vi veta när vi ringde runt. De unga medlemmarna använder andra kanaler som e-post och Facebook.

– Det var också intressant att se att hela 25 procent av dem som röstade digitalt valde att göra det via en ombudsman. Det visar hur viktigt det mänskliga mötet är i en röstprocess, säger Anders Laubjerg.