Varumärkesbytet blev ett lyft för kommunikationen

Med ny varumärkesplattform och fakturor i 4-färg skapar Göteborg Energi Din El AB personligare kommunikation med kunderna.

Goteborgsenergi2_PostNord_Stralfors.jpg

Företaget

Göteborg Energi är Sveriges fjärde största och Västsveriges ledande energibolag. Företaget erbjuder elhandel, elnät, fjärrvärme, gas, data- och telekommunikation, energitjänster, kyla och färdig värme.

Dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB är Sveriges fjärde största elhandelsbolag. Koncernens nettoomsättning uppgick 2015 till 5 641 mkr (6 036 mkr 2014). Göteborg Energi har cirka 300 000 kunder, både privatpersoner, företag och offentlig verksamhet.

Koncernen verkar främst i Göteborg och Västsverige, men verksamheterna inom elhandel och biogas har kunder över hela Sverige och inom naturgashandel längs gasledningen mellan Skåne och Bohuslän.

Utmaningen

Moderbolaget Göteborg Energi och dotterbolaget Din el har haft dubbla uppsättningar av många funktioner: webbplats, växeltelefon och intranät med mera. Sedan de blev ett och samma bolag samlas allt under moderbolagets varumärke. Det innebar att allt från fakturor, avtalsbekräftelser och välkomstbrev till nyinflyttade behövde ses över.

– Vår tekniska plattform behövde också bytas ut, så vi har flyttat över vår kommunikation till en helt ny plattform och hakat på Strålfors lösning Access. Nu kan vi göra vissa förändringar själva och på ett smidigare sätt än tidigare, säger Lena Moberg, marknadsstrateg på Göteborg Energi. 

Lösningen

Göteborg Energi bytte plattform för både eFaktura och fysiska försändelser.

I den nya plattformen för eFaktura ingår nu åtkomst för Göteborg Energis användare via PostNord Strålfors portal och kunderna kan snabbt och enkelt anmäla sig och få bekräftelse på anmälan. De fysiska försändelserna hanteras via PostNord Strålfors lösning Access med tillgång till både digitala kanaler och digitalprint i 4-färg.

Nu skapas nya möjligheter att kommunicera med ett helt annat innehåll på fakturor och brev. Det som tidigare begränsats till svartvit text kan nu innehålla både bilder, texter och variabler.

– Dessutom har vi fått bättre förutsättningar att använda fler kanaler för våra automatiserade flöden. Det handlar om kommunikation som rullas ut varje dag. Exempelvis information till kunder som flyttar eller tecknar om avtal bygger på ett automatiserat flöde med uppsatta regler i vårt affärssystem, säger Lena Moberg. 

Resultatet

Göteborg Energi har redan upptäckt stora fördelar med Access-lösningen i de automatiserade flödena. Kundunik information om exempelvis prisförändringar som man tidigare har behövt skicka ut separat, kan nu printas på fakturan. Det innebär en stor besparing, eftersom det rör sig om många utskick.

Samtidigt ökar flexibiliteten att kommunicera med kunden på det sätt som kunden valt.

– Det handlar inte bara om printade fakturor längre utan om EDI, internetbanksfaktura och mejl. Vårt affärssystem är motorn för allt som produceras, säger Lena Moberg. 

Framtiden

De fysiska volymerna minskar och arbetet med digitala lösningar för brev och fakturor är ständigt pågående.

– Vi försöker följa med i kundernas krav och förväntningar på hur de ska få sitt brev och hur de ska betala fakturan. Men det är också en miljöfråga där vi vill styra mer och mer mot digital kommunikation. Avtalsbekräftelser från oss måste vara skriftliga, men de behöver inte skickas som papper. Vi är på väg bort ifrån brevkampanjer och frankerade svarskuvert.

Allt fler av Göteborg Energis kunder väljer eFaktura framför pappersfaktura, ett val som i den nya lösningen blir ännu enklare med outsourcad validering. Tidigare har kunden fått vänta på bekräftelse när man begärt att få sin faktura i den kanalen. Nu finns ett flöde som validerar begäran i databasen och ger kunden en bekräftelse direkt.

Framöver väntar mer automatisering och digitala lösningar. Förutom EDI är nu även eFaktura företag och digitala brevlådor på väg in.

– Målet är att förenkla för kunderna, säger Lena Moberg.