Digital partner med ett långt och nära samarbete

En Omnikanallösning från PostNord Strålfors ger både tids- och kostnadsbesparingar för Ikano Bank. Den stöttar också verksamhetens hållbarhetsarbete. Nyckeln är ett långsiktigt partnerskap där man utvecklas tillsammans.

Bransch Bank, finans & försäkring


Ikano Bank AB är en del av internationella Ikano Group och verkar inom områdena bank och finansiella tjänster, försäkringar, fastighets- och bostadsutveckling, industri med mera.

Peter Carlsson, Head of Operations ServicesPeter Carlsson, Head of Operations Services– Det är inte många som vet, åtminstone utanför Sverige, att Ikano Bank startades av Ikeagrundaren Ingvar Kamprad, säger Peter Carlsson, Head of Operations Services.

Ikano Bank riktar sig till både privatpersoner och företag och erbjuder privata lån, kreditkort och sparande, samt factoring, företagsleasing och säljfinansiering. Det nordiska huvudkontoret ligger i Malmöstadsdelen Hyllie, nära Öresundsbron och kontinenten.

Långt och nära samarbete med stort förtroende

Ikano Bank och PostNord Strålfors har samarbetat framgångsrikt under mer än 20 år.

Tidigare har affären till största delen varit fysisk kommunikation, men idag handlar det om att stötta Ikano Bank med kommunikation som gör det möjligt att möta kunderna digitalt och personligt, med bibehållen kundupplevelse.

– En lång relation med en kund som över tid utvecklas till ett partnerskap, visar på ömsesidig förståelse och tilltro. Vi hoppas och tror att vi som leverantör skapar de bästa förutsättningarna för Ikano Bank att lyckas med sin digitaliseringsstrategi, säger Mia Jansson, nordisk KAM hos PostNord Strålfors.

Världen förändras snabbt, det är full fart därute. Därför behöver vi en stark partner som vi står nära och kan utvecklas tillsammans med.

Optimerade flöden både fysiskt och digitalt

Lasse Bengtsson, Output Manager mot Ikano Banks nordiska marknadLasse Bengtsson, Output Manager på Ikano BankLasse Bengtsson arbetar som Output Manager mot Ikano Banks nordiska marknad. Han ansvarar för att strömlinjeforma bankens processer, minska mängden papperstryck både internt och externt, och göra den digitala förflyttningen.

– Det är en lång resa som startade redan 1995 och som påverkar flera avdelningar hos oss, säger Lasse Bengtsson.

Ikano Bank har börjat att kommunicera i digitala brevlådor, optimera fysiska flöden, öka takten för elektroniska fakturor och arkivera all kommunikation digitalt, så att den blir lättillgänglig via Mina Sidor och andra appar som utvecklas.

– PostNord Strålfors har många lösningar som hjälper oss, som Access Interactive, eArkiv och We Mail. Med dessa kan vi skicka elektroniska fakturor och använda digitala brevlådor, som Kivra i Sverige, Digipost i Norge och Omaposti i Finland, säger Lasse Bengtsson.

Tack vare partnerskapet med PostNord Strålfors får alltså Ikano Bank de resurser och verktyg som krävs för att ta sig ur gamla system. Fokus för allt utvecklingsarbete är att bibehålla den goda kundupplevelsen, och en förflyttning från manuell hantering till mer digitala processer.

Digitaliseringen ger högre relevans

– Vårt slutgiltiga mål är alltid att vi ska bli mer tillgängliga för kunden, säger Peter Carlsson på Ikano Bank och fortsätter:

– Världen förändras snabbt, det är full fart därute. Därför behöver vi en stark partner som vi står nära och kan utvecklas tillsammans med.

Mia Jansson på PostNord Strålfors poängterar vikten av att ta tillvara på goda relationer men att inte stagnera i dessa som leverantör.

– Då blir man nog inte relevant framåt. Det kräver mod att släppa på det trygga som fungerat men att ha tilltro till sin partner när man tar steget.

Nordiskt avtal med lokala variationer

– Ikano Bank och PostNord Strålfors har ett nordiskt avtal med en tydlig styrningsmodell. Det innebär att lösningarna optimeras på nordisk nivå där det går, men att respektive länder har lokala kontaktytor mellan säljare och beställare, samt möjligheter att implementera tjänster och lösningar som just är lokala. 

Exempel på detta är digitala brevlådor i Sverige, Norge och Finland och en dialog om betallösningar i Danmark.

Med PostNord Strålfors har vi en partner som vi gärna gör resan med, som vi litar på och har ett gott samarbete med. En partner för allt, säger Lasse Bengtsson.

Besparingar inom flera områden

Omnikanallösningen har lett till både tids- och kostnadsbesparingar och har även bidragit till Ikano Banks hållbarhetsarbete.

Stefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank ABStefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank AB– Digitalisering skapar nya möjligheter och hjälper oss att bli mer effektiva, öka vår service mot kunden och sänker vår klimatpåverkan, säger Stefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank AB.

Det finns flera aspekter med digitalisering utöver minskade pappersvolymer i utskicken. Bland annat ser Ikano Bank att de kan göra ytterligare besparingar i form av yta i arkiveringsprocessen när de går från fysisk till digital lagring.

– Med tiden kommer vi också kunna identifiera dokument lättare och mer effektivt än tidigare. Information som vi normalt skickar ut i fysisk form, kan nu på ett enklare sätt göras tillgänglig i våra digitala kanaler närhelst kunden behöver informationen, säger Stefan Karlsson.

Ikano Bank fokuserar bland annat på energianvändning när de digitaliserar verksamheten.

– Vi arbetar med att säkerställa förnybar energi i hela flödeskedjan. Här ser vi att vi kommer att lära oss mer och mer under resans gång och kunna identifiera nya områden som kommer hjälpa oss att bli än mer effektiva, erbjuda ännu bättre kundservice och samtidigt sänka vår klimatpåverkan.

Minskad pappersförbrukning

Ikano Bank har samlat in basdata, som till exempel vatten-, energi-, värme/kyla-, och pappersförbrukning från 2018 och framåt.

– Vi använder datan för att förstå och sätta rätt prioriteringar framöver, säger Stefan Karlsson. Till exempel har vi minskat vår interna pappersförbrukning med 7,1 ton från 2018 jämfört med 2020.

– Hållbarhet är en viktig fråga för oss alla och vi ser att vi har en viktig roll och kan påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle där vi alla vill vara och verka tillsammans, säger Stefan Karlsson.

Enklare för kundtjänst

Andrea Flygare på Ikano Bank i Malmö arbetar som Team Manager för Customer Operations i Norge. Hon berättar att kundservice-teamet använder Strålfors dagligen, eftersom de enkelt kommer åt kundernas fakturor via det elektroniska arkivet.

– Vi kan också skicka fakturor via Digipost och via e-post till våra Coop-kunder. Det är en tydlig förbättring, säger Andrea Flygare.

Andrea Flygare, Team Manager för Custom Operations I Norge
Andrea Flygare (till höger), Team Manager för Customer Operations i Norge.

En partner för all kommunikation

På Ikano Bank är man överens om att framtiden ser ljus ut. Verksamheten är på en spännande digitaliseringsresa med tydligt kundfokus.

– Med PostNord Strålfors har vi en partner som vi gärna gör resan med, som vi litar på och har ett gott samarbete med. En partner för allt, säger Lasse Bengtsson.

Korta fakta om samarbetet med Ikano Bank

  • Kund: Ikano Bank i Norden plus Storbritannien.
  • Utmaningen: Förflyttning från en gammal IT-miljö, att få samma träffsäkerhet som i den fysiska kommunikationen samt utmaningen med att få till en enhetlig lösning som klarar lokala variationer anpassade för de olika marknaderna.
  • Lösningen: En Omnikanallösning som bland annat innehåller Access Interactive, eArkiv med koppling till Mina sidor och We Mail. Lösningen gör det bland annat möjligt att skicka elektroniska fakturor och använda digitala brevlådor, som Kivra i Sverige.
  • Resultat: Lösningen sparar både tid och pengar för Ikano Bank och levererar en digitaliserad kundresa som gör det möjligt att erbjuda kommunikation på kundernas villkor – med bibehållen kundupplevelse.
Mia-Jansson_500x500_Bg-lightGrey.jpg
Mia Jansson
Key Account Manager, PostNord Strålfors

Har du precis som Ikano Bank behov av att kunna kommunicera med dina kunder i Omnikanal? Med oss som digital partner kan du låta dina kunder bestämma. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att komma igång.

+46 (0)70 566 35 06

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Bank-and-finance_16-9.jpg

Framtidens kundfokuserade lösningar för nordiska bank- och finansbolag

Banker och finansbolag behöver möta kundernas krav på kommunikation och säkerhet nu och i framtiden. Tillsammans med Strålfors blir det möjligt.

Access-Interactive_16-9.jpg

Access Interactive

En faktura är inte bara en faktura. Med hjälp av Access Interactive skapar du personaliserade utskick som ger ett mervärde för kunden – och som förbättrar kundrelationen.  

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Med eArkiv kan du lätt lagra all inkommande och utgående fysisk och digital kommunikation, både manuellt och automatiskt. På så sätt minimeras hanteringen av datan. Det ger dig effektivare processer som höjer kundupplevelsen.

We-mail_16-9.jpg

We Mail

För dig som bryr dig om hur din kommunikation landar hos kunderna, men som inte riktigt har tid eller resurser att bygga en egen lösning. Vi gör det åt dig – enkelt och säkert, både print och digitalt.

Smarter Communication Summit 2022

Den 25 oktober arrangerades årets Smarter Communication Summit på temat "Rethink!". Närmare 1000 deltagare från alla nordiska länder följde eventet live och online. Du kan nu ta del av videoinspelningar från keynotes, kundcase och paneldiskussioner och få inspiration till innovation.

Summit 2022