Bransch Telekommunikation

Telia: ”Vi talar samma språk”

Det nordiska samarbetet mellan PostNord Strålfors och Telia har pågått i över tjugo år. Telia Finland har i 15 år varit kund hos Strålfors när det gäller lösningar för print. År 2022 utökades samarbetet till att även omfatta digitala distributionskanaler i samband med att Telia ville effektivisera sitt partnernätverk och valde Strålfors som sin samarbetspartner för fakturahantering.


Videoversion av kundcaset:


– Vi väljer en samarbetspartner som vi har haft en god arbetsrelation med i flera år och där samarbetet har präglats av ärlighet och förtroende, säger en leende Pasi Tolvanen, Department Manager på Telia Finland.

Projektet inleddes i slutet på 2022 och slutfördes snabbare än förväntat 2023, trots att det var ett mycket omfattande projekt. Tolvanen är övertygad om att nyckeln till framgång är människorna som deltog i projektet.

– Allt gick precis så som vi hade önskat. Projektet kunde genomföras tack vare att både Telia och Strålfors hade rätt personer på plats vid samtalen. Vi talar redan samma språk sedan tidigare, vilket har underlättat förståelsen för varandra. Gemensamma mål och en vilja att utvecklas tillsammans säkerställde goda resultat för alla parter, sammanfattar Tolvanen.

Strålfors finska vd Mika Penttilä instämmer med Tolvanen.

– De tre viktigaste framgångsfaktorerna i projektet var förtroende, en gemensam vilja, dvs. gemensamma mål och en öppen dialog mellan projektdeltagarna. Dessa faktorer är egentligen avgörande i alla framgångsrika projekt, säger Penttilä.

Kristoffer Schmidt, forretningsutvikler i Frende Forsikring

Pasi Tolvanen 
Department Manager på Telia Finland

Strålforsin toimitusjohtaja Mika Penttilä

Mika Penttilä
VD, PostNord Strålfors Finland

”Vi lyssnar på kunden. Det är därifrån impulsen kommer, och sedan gör vi det tillsammans.”

Centraliseringen av fakturahanteringen till Strålfors har inneburit en rad fördelar för Telia.

– Kundtjänsten kan ge kunderna ännu bättre service eftersom vi använder ett enda system där vi kan se statusen för både pappersfakturor och e-fakturor, när och hur fakturan har skickats och till vilken kanal. Det har även förbättrat den interna kundupplevelsen, säger Tolvanen.

En annan fördel är det gemensamma utvecklingsarbetet.

– Vårt samarbete grundar sig i förtroende, öppenhet och ärlighet och en vilja att vara med och bygga ömsesidig framgång. Ett sådant samarbete gör det möjligt att både utveckla och utvecklas tillsammans, säger Tolvanen.

En gemensam färdplan

Samarbetet har efter det avslutade projektet redan lett till nya projekt och idéer. I en rad olika workshoppar fördjupar vi oss i nya betalningslösningar och andra åtgärder för att förbättra kundupplevelsen. Vi söker även efter nya sätt att öka andelen digitala fakturor även om den redan ligger på en hög nivå hos Telia.

– Uppdelat efter verksamhetsområde är 87 % av våra fakturor på konsumentsidan digitala, 96 % på företagssidan och 97 % på operatörssidan. Men det finns ytterligare potential med tanke på hur stor och bred vår kundbas är. Digitaliseringsgraden är en av våra indikatorer, och jag tror att med det här strategiska samarbetet kan vi utveckla den och komma framåt, säger Tolvanen.

Penttilä håller med Tolvanen.

En win-win-inställning och gemensamma incitament utgör kärnan i det vi gör. Det här projektet är ännu ett exempel på hur viktigt det är med förtroende, öppenhet, ärlighet och flexibilitet mellan projektdeltagarna. När de delarna finns på plats, kan man öppet lyfta fram även de svårare frågorna. Vi fortsätter således på samma väg i det framtida utvecklingsarbetet, säger Penttilä.

Jonas-Fredriksson_500px_Bg-Grey-WG1.jpg
Jonas Fredriksson
Key Account Manager, PostNord Strålfors

Vill du veta mer?
Är du intresserad av partnerskap liknande det mellan Strålfors och Telia, eller har frågor om ni kan effektivisera fakturahanteringen i era eller era kunders digitala distributionskanaler? Kontakta vår expert så diskuterar vi mer!

+46 (0)70 942 11 66
jonas.fredriksson@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Alektum_16-9_230330.jpg

Alektum Group förbättrar kundupplevelsen och ökar inbetalningarna med rätt kanaler

Koncernen Alektum Group har verksamhet i 14 europeiska länder. Kärnverksamheten är inkasso och till det kopplas marknads- och kreditinformation, juridisk rådgivning och faktureringslösningar. Alektum har samarbetat med PostNord Strålfors sedan år 2000 och Strålfors lösning Omnichannel gör det lättare för Alektum att få betalt.

Payment-Management_16-9_2.jpg

Payment Management

Betalningar i Omnichannel – hur, var och när du vill. Med vår lösningsplattform inom Payment Management, blir det enkelt och bekvämt för dig att låta dina kunder bestämma.