PostNord AB och GKN Powder Metallurgy inleder samarbete för att korta ned time-to-market för 3D-printade delar

PostNord AB, den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar i Norden, tillkännagav i dag sitt partnerskap med GKN Powder Metallurgy, en ledande innovationsutvecklarpartner i tillverkningsindustrin. Det här samarbetet gör 3D-printing  inom tillverkningsindustrin till en mer öppen och tillgänglig marknad.

PostNord AB and GKN Powder Metallurgy.jpeg

3D-printing ger globala tillverkare möjlighet att optimera sina leveranskedjor med effektiviserad logistik som gör det enkelt och snabbt att få printade delar dit där de behövs i Norden, vilket kortar ned time-to-market med upp till 48 timmar.

3D-printing i metall erbjuder påtagliga fördelar för tillverkare som implementerar tekniken, med positiv effekt på resultatraden”, säger Ylva Ekborn, CEO för PostNord Strålfors Group.

Med utvecklingen inom 3D-printing är det nu möjligt för företag att utforska möjligheterna inom 3D-produktion och utnyttja potentialen inom ny och avancerad teknik.

”Det här samarbetet skrapar bara på ytan av vad som är möjligt när tillverkarna utforskar nya sätt att dra nytta av tekniska framsteg och nya logistikstrategier för att få konkurrensfördelar”, säger Ylva Ekborn.

Partnerskapet mellan PostNord AB och GKN Powder Metallurgy är ett första steg mot att göra logistiken mer effektiv och förbättra tillverkarnas ledtider. Det visar också att PostNord kan vara en leverantör av 3D-produktion inom ett brett urval av material, från plast till metall, i hela Norden.

”Vi samarbetar med PostNord AB eftersom vi ser en möjlighet att förbättra leveranskedjan inom tillverkningsindustrin, i synnerhet i Norden”, säger Peter Oberparleiter, CEO för GKN Powder Metallurgy.

”Det här partnerskapet erbjuder en otrolig fördel för våra kunder genom att korta ned ledtider för 3D-printade delar med nästan två arbetsdagar, vilket är oerhört viktigt för de kunder PostNord levererar till. Vår teknik för 3D-printing i metall har en disruptiv effekt på den traditionella tillverkningsindustrin genom att kraftigt reducera tillverkningsledtider och med kapacitet att producera komplexa produkter. Samarbetet med PostNord AB överbrygger den logistiklucka vi har sett på marknaden och säkerställer att printade delar levereras till tillverkarna effektivt och i tid. Det här är det första steget mot att etablera additiv tillverkning kopplad till printnätverket inom GKN Powder Metallurgy.”

Mer information om det här partnerskapet offentliggörs snart.

 

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

PostNord Strålfors utvecklar och tillhandahåller kommunikationslösningar som ger företag med många kunder och leverantörer helt nya möjligheter att skapa starkare och mer personliga kundrelationer. Med vår digitala plattform levererar vi sömlös kommunikation, oavsett vilka kanaler mottagaren kräver. PostNord Strålfors ingår i PostNord-koncernen – ledande leverantör av kommunikations- och logistiktjänster i Norden. PostNord Strålfors har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland där våra 750 medarbetare skapade en omsättning på 2,1 miljarder SEK (2017).

Mediakontakt

Rebecka Mathers

media@stralfors.com
+46 8-508 830 00

 

About GKN Powder Metallurgy 

GKN Powder Metallurgy is your full metal shapes solutions provider, shaping powder metal into high performance and high precision components. We provide leading powder metal expertise and process experience to transform ideas into production. The company consists of GKN Hoeganaes, GKN Sinter Metals, and GKN Additive to provide powder materials, conventional components, and Additive Manufacturing production. We combine three focused businesses under one brand.  Together we are over 7,400 problem solvers over 34 locations, setting our global engineering network at the highest standard. 

Global mediakontakt 

Susanne Trautmann

Susanne.trautmann@gkn.com

+49 (0) 3603 8959 80