Oväder har påverkat PostNord Strålfors produktionsanläggning i Ljungby

Måndagen den 10 augusti 2020 drog ett kraftigt regn- och åskoväder in över Ljungby. Den omfattande nederbörden ledde till att av delar av vår produktionsanläggning tog in vatten

Ljungby_anläggning.jpg

Till följd av detta stoppades produktionen av print och kuvertering.

Snabba åtgärder vidtogs med att initialt stänga ner maskiner och därefter avleda vatten. Redan under kvällen den 10 augusti kunde de första maskinerna startas igen och den 12 augsti var samtliga maskiner i drift igen.

Produktionsstoppet har orsakat vissa förseningar i leveranser och berörda kunder är informerade.