PostNord Strålfors följer utvecklingen av Coronavirus / Covid-19 och vidtar nödvändiga åtgärder

De tjänster PostNord Strålfors tillhandahåller till våra kunder är en viktig del av samhällets infrastruktur. Vi har ett stort ansvar att göra allt vi kan för att hålla verksamheten igång, och med det skydda vår produktion och leveransen till våra kunder.

Korona_16-9_NY.jpg

Vi har de senaste veckorna noggrant följt utvecklingen av Coronaviruset och löpande infört proaktiva åtgärder för att minska risken för smittspridning i vår verksamhet.

Exempelvis möjliggör vi god handhygien och minskar fysiska kontakter på arbetsplatsen, minimerar fysiska möten och möjliggör hemarbete. Alla resor som inte är affärskritiska är inställda sedan några veckor tillbaka och vi har ställt in planerade kundevent.

Det är mycket viktigt att vi är förberedda för olika scenarier. Vid en eventuell smittspridning av Coronavirus inom PostNord Strålfors som påverkar vår produktion, fysisk såväl som digital, har vi en plan och beredskap för hur vi kan flytta volymer och arbetsuppgifter mellan våra sajter. Vårt geografiskt spridda produktions- och kontorsnätverk i alla nordiska länder ökar vår förmåga att hantera lokala utbrott.

I en utmanande tid måste vi göra allt vi kan för att skydda varandra, vårt företag, kundleveranser och samhället genom ett ansvarsfullt beteende.