Smartare kommunikation

Genom åren har PostNord Strålfors kommunikationslösningar hjälpt olika typer av kunder att stärka sina varumärken och skapa möjligheter till nya affärer. Effekten: Starkare kundlojalitet, ökad försäljning och bättre effektivitet och betydligt större chans att attrahera nya kunder.

Vi möter alla våra kunders behov genom att utveckla, producera och leverera system, tjänster och produkter för smart, effektiv och säker kommunikation. Rätt budskap till rätt person i rätt kanal vid rätt tidpunkt till rätt kostnad. Effekten för våra kunder är lika enkel som tydlig: starkare kundlojalitet, ökad försäljning och enklare att attrahera nya kunder samt bättre effektivitet. Smartare kommunikation är kärnan i vad vi levererar.

STARKARE KUNDLOJALITET

Att hitta nya kunder är dyrare och mer tidskrävande än att behålla befintliga. Med lojala kunder som återvänder bygger du långsiktiga relationer och maximerar ditt resultat.

ÖKAD FÖRSÄLJNING

Det finns inga genvägar till ökad försäljning. Men med planering, en väl fungerande organisation och rätt verktyg tar du dig dit. Med rätt metod skickar du rätt budskap till rätt person i rätt tid och till rätt pris.

ATTRAHERA NYA KUNDER

För att locka nya kunder krävs ett spännande varumärke, bra erbjudanden och en riktigt vass affärsmodell. Nyttiga verktyg för att ta steget hela vägen är automatiserade kommunikationslösningar för omnikanal och prediktiv analys.

BÄTTRE EFFEKTIVITET

Kostnadseffektiv kommunikation är en ständigt återkommande utmaning. Hur får du dina kunder att läsa det du skickar ut? Hur strukturerar du distributionen på bästa sätt? Hur hanterar du din kunddata och hur moderna är dina IT-lösningar?