Slipp tidsödande hantering av kommunikationsflödet

Kommunikation från kunder, medborgare, myndigheter och företag kommer i många olika kanaler. Att samla in all inkommande information och skicka den elektroniskt till rätt system eller rätt mottagare är en tidskrävande utmaning.

Med PostNord Strålfors lösningar för Input Management tas all din inkommande kommunikation från alla kanaler – fysiska som digitala – om hand säkert och automatiskt. Så slipper du lägga dyrbar tid på administration.

Ta hjälp av våra experter
Tillsammans kan vi lösa dina kommunikationsutmaningar.

kontakta oss
landingpage_intro_630px_portrait.jpg

Effektiv kommunikation från alla kanaler

PostNord Strålfors Input management-lösningar importerar effektivt kommunikation från alla kanaler. Sedan distribueras meddelandet till rätt mottagare genom säkra gränssnitt som är fullt integrerade med dina dokumenthanteringssystem.

Landingpage_IM_EN_885px.png

Våra lösningar inom Input Management

Multichannel-IM_875px.png

Multichannel Input Management

Med Multichannel Input Management slipper du lägga tid på att hantera inflödet av din digitala och fysiska kommunikation – det sker automatiskt.

Scanning_Foto_875px.jpg

Scanning

Med lösningen Scanning digitaliseras fysisk kommunikation – allt från brev till pappersarkiv – och skickas till de IT-system där informationen behövs.

eArchive_875px.jpg

eArchive

PostNord Strålfors elektroniska arkiveringssystem eArchive ger en snabb, flexibel och kostnadseffektiv tillgång till alla typer av data – dygnet runt.

Landingpage_Bg-bannerblock_1200x400.png

Kundinloggning

Som avtalskund med Input Management-lösningar har du tillgång till vårt ärendehanteringssystem.

logga in på kundsidor