Innovation med PostNord Strålfors

I hundra år har PostNord Strålfors förändrats i takt med utvecklingen av ny teknik. Och aldrig har det gått fortare än idag. Möt Elisabeth Wesselson, Head of Staff PostNord Strålfors Group, och Johan P Hellman, Head of Digital Services PostNord, som avslöjar hur företaget håller sig relevant över tid.

Elisabeth-och-Johan-16-9.jpg

Digitaliseringen kräver att alla företag ser över sina affärsmodeller och leveranser.

PostNord Strålfors är inget undantag. Att följa med i den tekniska utvecklingen och förflytta sig är en nödvändig process för att överleva. Sedan starten 1919 har PostNord Strålfors sett ny teknik fundamentalt ändra förutsättningarna för hur vi kommunicerar. Inte bara en gång utan flera.

PostNord Strålfors har, och har alltid haft, starka och närvarande ledare som visat organisationen och kunderna att det är viktigt att arbeta med förändring.

Elisabeth Wesselson, Head of Staff PostNord Strålfors, tror att förklaringen till att man inte konkurrerats ut av andra bolag har varit modet att våga satsa på nya idéer. 

– PostNord Strålfors har, och har alltid haft, starka och närvarande ledare som visat organisationen och kunderna att det är viktigt att arbeta med förändring. Det är viktigt att alla inom företaget förstår nödvändigheten av att vi utvecklas och förbättrar våra processer och arbetssätt för att hela tiden kunna möta marknadens förutsättningar och kundernas krav, säger hon.

Kundrelationer som håller

Johan P Hellman arbetar som Head of Digital Services för PostNord och har utvecklings- och produktansvar för PostNord Strålfors tjänster. För honom är ett starkt kundfokus kompassen framåt. 

Nya idéer uppstår ofta i interaktionen med befintliga kunder. Ofta skapas unika lösningar utifrån kundens behov. 

– Utifrån den input vi får utvecklar vi produkterna internt genom att vi har egna utvecklingsteam men vid behov anlitar vi även externa konsulter.

Arbetssättet beskriver han som labb-orienterat, agilt och nära marknaden. För att göra rätt saker till varje segment samarbetar varje produktägare nära en kommersiellt ansvarig produktchef. Ofta testar de sig fram i liten skala innan idéerna lanseras och utvärderas. 

– Jag brukar säga att om vi inte vågar misslyckas kommer vi inte få veta vad vi inte ska göra, säger Johan P Hellman.

Ett företag ska spegla sam­hället. Genom att jobba med mångfald, internt och i vår kommunikation till marknaden, blir vi relevanta och når bättre ut till våra kunder.

Ny teknik

Johan bevakar den teknologiska utvecklingen med AI och blockkedjeteknik, men tror själv att röststyrning är det som blir viktigast för PostNord på kort sikt. 

– Varför ska man inte kunna prata med sin digitala brevlåda som med assistenten i mobiltelefonen eller en smart högtalare? Våra tjänster ska alltid leva upp till kraven hos moderna användare. 

För att kunna bredda portföljen hämtar han inspiration från evenemang runt om i världen. Asien och Kina har en rekordsnabb utveckling men även här i Norden ligger vi långt fram.  

PostNord tar också fram egna rapporter och bjuder in till seminarier för att aktivt påverka marknaden.

– Men ny teknik är inte ett självändamål, påpekar Johan P Hellman. 

Det räcker inte med att lösningarna är nya och häftiga. De behöver också vara hållbara och skapa ett värde för kunden.

Alla ska förstå vart vi är på väg och hur de kan bidra. För det krävs ett tydligt ledarskap som avspeglas i allt vi gör.

Företagskulturen viktig

Som Head of Staff har Elisabeth Wesselson ett stort ansvar för att förankra förflyttningen från leverantör av fysisk kommunikation till digitaliseringspartner hos de anställda. 

– Alla ska förstå vart vi är på väg och hur de kan bidra. För det krävs ett tydligt ledarskap som avspeglas i allt vi gör. 

I en omställningsfas är det viktigt att identifiera kompetensbehov, utveckla personalen samt att identifiera de gap som uppstår när roller, ansvar och befogenheter förändras.

På PostNord Strålfors genomförs årligen en Talent Management process där det ingår en kompetensinventering. 

Den synliggör nuläget avseende kompetensen på företaget och vad som behöver förstärkas eller förändras. Ibland kan det räcka med föreläsningar och interna insatser för att höja kunskapen inom en viss funktion. 

– Jag inspireras av att jobba med utveckling, både av företaget i stort och av medarbetarna. Det är viktigt för mig att säkerställa att våra ledare och medarbetare är med på resan och känner sig motiverade. Det ger mig energi!

En ökad mångfald står också högt på agendan.

– Ett företag ska spegla samhället. Genom att jobba med mångfald, internt och i vår kommunikation till marknaden, blir vi relevanta och når bättre ut till våra kunder, menar Elisabeth Wesselson. 

Entreprenörsanda

PostNord Strålfors har tidigare kännetecknats av att vara ett företag med mycket entreprenörsanda. Tidigare har det varit viktigt att medarbetarna varit kreativa och tagit egna initiativ. Idag får medarbetarens kreativitet och egna initiativ stå tillbaka då det har blivit mer av en säkerhetsfråga att efterleva rutiner och processer. 

– Däremot får vi inte förlora kreativiteten utan den ska vi ha kvar när det gäller utveckling av vår verksamhet, samarbetsformer och nya arbetssätt.

Vi har en otroligt positiv företagskultur med inställningen att alla kan och ska vara delaktiga. Alla förslag och idéer tas tillvara, oavsett var ifrån i företaget de kommer. Vi kan alltid bli bättre!

– Det här förhållningssättet gör att vi lockar till oss duktiga människor, avslutar Johan P Hellman.